Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro duben) jsou zde.

[24. 3. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.
POZOR, seminář Chop se pomazání! byl z organizačních důvodů ZRUŠEN!

[16. 3. 2017]

Konference „Vitaminová bomba“

Zveme vás do Kolína na konferenci o vedení chval a křesťanském umění Vitaminová bomba (29. 4. – 1. 5.)! Kompletní program a přihlášky najdete na webu http://vitamin.kmspraha.cz

[15. 3. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě jsme vydali CD ze semináře „Různé dary, jeden Duch“. Doporučujeme Vám také novou knihu od Lin Buttonové „Matka je důležitá“, která volně navazuje na knihu „Otec je důležitý“.
Dále připomínáme knížky „Lov, nebo zjevení?“ od manželů Ondráčkových nebo „Co to tu děláš, bratře zajíci?“ od Pavla Bosmana.

[17. 2. 2017]

Document Actions

Celosvětový den modliteb

by Vlada last modified 24. 05. 2014 01:10

Setkání křesťanů z různých církví ke chvalám a modlitbám za naši zemi.

V roce 2013 se bude konat 19. května (svatodušní neděle).

Betlemska_kaple_sm.jpg

19. 5., Praha

14:00 aula ČVUT v Praze Betlémská kaple (Betlémské nám. 4)

16:00 průvod centrem města na Pražský hrad (část účastníků)

17:00–19:00 modlitební projížďka lodí po Vltavě (část účastníků)


Hudební skupiny:
Proti proudu 30 a skupina pod vedením Vladimíra Hoblíka


Akci bude předcházet třídenní půst (16.–18. 5.).


S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. V onen den řeknete: „Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy; připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.“
Izajáš 12,3–4


CDM letos začne asi dvouhodinovou bohoslužbou v Betlémské kapli. Poté účastníci vyjdou na modlitební průvod centrem města, popř. plavbu parníkem po Vltavě.
Celá akce je koncipována jako celek, ale bude možné se zúčastnit jen jedné z obou částí.


Bohoslužba v Betlémské kapli bude zaměřena na chvály, přímluvy a duchovní boj. Hlavním tématem zde budou modlitby a prosby, aby Hospodin znovu otevřel duchovní studny v našem národě (studna lásky k pravdě, studna modlitby a uctívání, studna misie) a abychom mohli navázat na duchovní bohatství v našich dějinách.

Druhou částí programu bude průvod radosti, který povede z Betlémské kaple na Pražský hrad. Jádro pochodu budou tvořit hudebníci. Chceme před viditelným i neviditelným světem demonstrovat radost ze spasení v Ježíši Kristu.
Zazní zvěst evangelia (česky a anglicky) a budeme vyhlašovat jednotu Kristova lidu napříč církvemi.

Část účastníků se u Karlova mostu oddělí a přejde na modlitební shromáždění na lodi plující po Vltavě (17:00–19:00).  Chvály povede skupina Mirka Hoblíka. Budeme se modlit za vládu a v moci postavené, děkovat za pozitivní postoj naší vlády k Izraeli.
Vstupenky na loď (130 Kč pro dospělé / 60 Kč pro děti od 6 do 15 let) budou prodávány před Betlémskou kaplí (cca 13:00–14:00 a v 16:00).
Loď popluje směrem ke Štvanici, poté zpět k Vyšehradu a plavbu zakončí na Rašínově nábřeží (u mostu Palackého). Cestou proběhnou modlitby za vládní a kulturní instituce v okolí plavby (Úřad vlády, ministerstva, Národní divadlo aj.).


Přípravný tým: P. Kácha, P. Šimmer, L. Ondráček, T. Korčák, V. a D. Hoblíkovi, R. Novotná, H. Kratochvílová, D. Rafael, P. Sikora a M. Ujčík

Leták k akci (ve formátu PDF) si můžete stáhnout zde.

Další informace:

www.denmodliteb.cz (česky)

www.globaldayofprayer.com (anglicky)


Pořádáno pod záštitou KMS.

Akci můžete podpořit darem na účet č. 400 511 563/0300 (ČSOB), v. s. 682500.Videopozvánku na akci můžete zhlédnout zde.