Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 3. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro duben) jsou zde.

[20. 3. 2018]

Akce „4x2“

Zveme vás na pobyt pro manželské páry 4x2 (bližší info a přihlášky zde).

[19. 3. 2018]

Křesťanská konference potřicáté!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference. Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel.

[26. 2. 2018]

Document Actions

Dětská konference

by Vlada last modified 18. 04. 2018 20:35

Dětská konference (DK) je pořádána letos již osmnáctým rokem sdružením Samuel, Biblická práce pro děti. Koná se souběžně s Křesťanskou konferencí (KK) 6.–8. 7. 2018, pořádanou Křesťanskou misijní společností. Rodiče tak mohou zároveň využít možnosti zúčastnit se KK, zatímco jejich děti mají plnohodnotný program.

  • DK předškolnítři dny plné objevů a zážitků

  • setkání s živou, jednoznačnou vírou

  • povzbuzení v kruhu dalších věřících dětí

  • bezpečné prostředí v péči zkušených pracovníků s dětmi


Dětská konference 2018

6.–8. 7., Praha

Téma: Ve službách Krále

Děti se coby rytíři a rytířky nejvyššího Krále přenesou na královský dvůr, kde se zdokonalí v rytířských ctnostech.

Předškolní oddělení (děti ve věku 4–6 let) bude v blízkosti Křesťanské konference, pro děti jsou zajištěny svačiny a oběd. Do předškolního oddělení přijímáme pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Děti mladší 4 let se DK nemohou zúčastnit. Upozorňujeme, že program pro předškolní děti se ne vždy zcela časově kryje s programem KK pro dospělé.

Školní oddělení
(děti ve věku 7–14 let) stráví celé tři dny nabité různorodými aktivitami pod vedením zkušených vedoucích. Děti budou na DK přespávat a bude tedy potřeba, aby měly s sebou vlastní spacák a karimatku. Plná penze je zajištěna. Vyučováním ve „školní“ části DK letos poslouží např. Dave Patty, Marek Prosner, Michal Klesnil, Vladimír Vácha a další; chvály povede chválicí skupina Václava Třísky.
Upozorňujeme, že nižší konferenční poplatek platí pouze děti rodičů, kteří se zúčastní celé KK a jsou řádně přihlášeni (ideálně na stejné přihlášce spolu s dětmi). Slevu nelze vztáhnout na jiné příbuzné, známé apod.Cílem Dětské konference je především pomoci dětem navázat osobní vztah s Bohem, strávit čas v Boží blízkosti a mezi dalšími věřícími dětmi a v neposlední řadě přispět k jednotě české církve díky otevřeným a přátelským vztahům budovaným už od dětství. Složení účastníků je skutečně pestré – mezi dětmi i vedoucími jsou obvykle zastoupeni členové až dvanácti denominací.

Svědectví, které jsme dostali od rodičů účastnice poslední DK:
„Chci jenom krátce napsat, co si přivezla naše dcera z DK. Prý jste se tam učili s dětmi verš ,Ten, který je ve mně, je silnější než ten, který je ve světě.‘ Druhý den v noci (když už jsme byli doma) se dceři zdál zlý sen, až se z něho probudila. V tu chvíli nahlas řekla tento verš, pak si znovu lehla, usnula a už se jí nic zlého nezdálo. Další noc se to opakovalo a znovu použila tento verš a hned zase klidně usnula. Je skvělé, že ví, co s tím veršem dělat. Mám z toho radost.“


Přihlášky budou spuštěny během dubna.


Cena:

  • předškolní děti: 650 Kč
  • školní děti, které mají rodiče na KK: 990 Kč
  • ostatní školní děti: 1290 Kč
(Pozor, uzávěrka přihlášek už 20. 5.!)

Videa a fotografie z minulých ročníků

najdete zde.