Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[14. 9. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro září) jsou zde.

[16. 8. 2018]

Nahrávka z KK 2018

Nahrávku všech přednášek a seminářů z Křesťanské konference si můžete objednat zde.

[30. 7. 2018]

Přihlášky na podzimní akce KMS

Spustili jsme přihlášky na podzimní akce KMS:
seminář Místa uzdravení,
konferenci vnitřního uzdravení Jak chutná cesta milosti a
Víkend pro dcery Krále.

[30. 7. 2018]

Document Actions

Celosvětový den modliteb

by Vlada last modified 24. 05. 2014 01:10

Setkání křesťanů z různých církví ke chvalám a modlitbám za naši zemi.

V roce 2013 se bude konat 19. května (svatodušní neděle).

Betlemska_kaple_sm.jpg

19. 5., Praha

14:00 aula ČVUT v Praze Betlémská kaple (Betlémské nám. 4)

16:00 průvod centrem města na Pražský hrad (část účastníků)

17:00–19:00 modlitební projížďka lodí po Vltavě (část účastníků)


Hudební skupiny:
Proti proudu 30 a skupina pod vedením Vladimíra Hoblíka


Akci bude předcházet třídenní půst (16.–18. 5.).


S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. V onen den řeknete: „Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy; připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.“
Izajáš 12,3–4


CDM letos začne asi dvouhodinovou bohoslužbou v Betlémské kapli. Poté účastníci vyjdou na modlitební průvod centrem města, popř. plavbu parníkem po Vltavě.
Celá akce je koncipována jako celek, ale bude možné se zúčastnit jen jedné z obou částí.


Bohoslužba v Betlémské kapli bude zaměřena na chvály, přímluvy a duchovní boj. Hlavním tématem zde budou modlitby a prosby, aby Hospodin znovu otevřel duchovní studny v našem národě (studna lásky k pravdě, studna modlitby a uctívání, studna misie) a abychom mohli navázat na duchovní bohatství v našich dějinách.

Druhou částí programu bude průvod radosti, který povede z Betlémské kaple na Pražský hrad. Jádro pochodu budou tvořit hudebníci. Chceme před viditelným i neviditelným světem demonstrovat radost ze spasení v Ježíši Kristu.
Zazní zvěst evangelia (česky a anglicky) a budeme vyhlašovat jednotu Kristova lidu napříč církvemi.

Část účastníků se u Karlova mostu oddělí a přejde na modlitební shromáždění na lodi plující po Vltavě (17:00–19:00).  Chvály povede skupina Mirka Hoblíka. Budeme se modlit za vládu a v moci postavené, děkovat za pozitivní postoj naší vlády k Izraeli.
Vstupenky na loď (130 Kč pro dospělé / 60 Kč pro děti od 6 do 15 let) budou prodávány před Betlémskou kaplí (cca 13:00–14:00 a v 16:00).
Loď popluje směrem ke Štvanici, poté zpět k Vyšehradu a plavbu zakončí na Rašínově nábřeží (u mostu Palackého). Cestou proběhnou modlitby za vládní a kulturní instituce v okolí plavby (Úřad vlády, ministerstva, Národní divadlo aj.).


Přípravný tým: P. Kácha, P. Šimmer, L. Ondráček, T. Korčák, V. a D. Hoblíkovi, R. Novotná, H. Kratochvílová, D. Rafael, P. Sikora a M. Ujčík

Leták k akci (ve formátu PDF) si můžete stáhnout zde.

Další informace:

www.denmodliteb.cz (česky)

www.globaldayofprayer.com (anglicky)


Pořádáno pod záštitou KMS.

Akci můžete podpořit darem na účet č. 400 511 563/0300 (ČSOB), v. s. 682500.Videopozvánku na akci můžete zhlédnout zde.