Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[23. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 26. 01. 2018 16:52

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na únor

Díky Bohu

 • druhý nejlepší roční výsledek státního rozpočtu v historii ČR (přesto deficitní)
 • nejméně usmrcených lidí na silnicích v ČR od roku 1961 (přesto jich bylo 502)
 • v ČR stále zůstává svoboda projevu a vyznání a mnozí mají lásku k pravdě 

Prezident

 • ať Bůh žehná panu prezidentovi po celé jeho volební období
 • ať mu Bůh dá milost a moudrost k přijetí dobrých postojů a rozhodnutí
 • ať Bůh prezidenta usvědčuje z hříšných postojů, popř. z jednání, které by škodilo ČR (i kdyby ho „myslel dobře“)
 • ať dojde k personálním změnám na Hradě, aby tam nepůsobili lidé, kteří nepracují primárně ve prospěch ČR

Vláda, EU

 • ať sestaví vládu strany a lidé, kteří budou usilovat o dobro, zvelebení i bezpečí národa
 • ať se noví ministři a jejich týmy rychle zorientují na ministerstvech a správně nastaví priority
 • ať zvažované velké tendry (Temelín/Dukovany a stavby dálnic stovky miliard, rekonstrukce vlaků za 50 miliard, armádní tendry) probíhají účelně, co nejefektivněji a bez korupce
 • ať do ČR nepronikají ideologie, které se staví proti Bohu
 • ať v EU povstanou výrazní politikové, kteří budou správně pojmenovávat příčiny problémů a řešit je

Soudy, právo, vězeňství

 • díky Bohu za potrestání pachatelů solárních podvodů
 • zjednodušení právního systému v ČR, zrychlení soudních procesů, příchod nových soudců, kteří budou usilovat o pravdu a spravedlnost
 • ochrana soudců a jejich rodin
 • ochrana, Boží síla, inspirace a požehnání pro vězeňské kaplany; ať co nejvíce vězňů pozná Ježíše, jsou osvobozeni ze svých svázaností a jejich život je trvale změněn
 • ať se v českých věznicích začnou pořádat kurzy Alfa

Církev

 • ať se církvím daří lépe oslovovat nevěřící evangeliem
 • ať co nejvíc věřících, kteří nikam nechodí, zatouží to dobrém společenství a najdou ho
 • dobré vztahy mezi generacemi v církvi, vzájemná úcta a žehnání
 • ať jednotliví křesťané chodí v Boží moci a rostou v přirozeném, radostném předávání evangelia lidem ve svém okolí
 • ať křesťané hlouběji porozumějí vztahu s Bohem jako s Otcem a přijmou uzdravení i ve vztahu ke svým pozemským otcům; ať ti, do mají děti, také sami jsou co nejlepšími otci a matkami

Témata na leden

Díky Bohu

 • za všechnu Boží milost v naší minulosti a všechny jeho dobré plány pro naši budoucnost 
 • za možnost volit, žít i veřejně kázat ve svobodě
 • za ekonomickou prosperitu, vysokou zaměstnanost, růst mezd
 • za Boží ochranu a pokoj v ČR (jsme šestou nejbezpečnější zemí světa)

 Volby prezidenta, vláda

 • ať je zvolen prezident, který bude dobře reprezentovat ČR a který bude morální autoritou
 • ať média nerozdmychávají zlobu a zášť vůči jednotlivým kandidátům a stranám, ale informují pravdivě a objektivně
 • ať se křesťané nezapojují do nenávistných předvolebních „válek“, nešíří pomluvy a mají v lásce i ty, kdo zastávají jiné politické názory
 • ať dostane důvěru vláda, která bude přínosem pro ČR; oslabení vlivu nedemokratických stran
 • ať mají noví ministři moudrost, jak nejlépe spravovat své resorty, a mají dobré týmy spolupracovníků
 • ať přibývá příkladných křesťanských odborníků v klíčových pozicích a institucích
 • ať se migrační krize začne řešit u zdrojů, od příčin, a přestane být zneužívána politicky i ekonomicky (nátlak na státy EU, mafie, neziskovky...)

 Soudy, právo

 • ať soudy soudí spravedlivě a rychle, aby se utištěný brzy dovolal práva
 • ať jsou odhaleni, resp. odstraněni zkorumpovaní soudci, kteří šli na ruku politikům či zločinu
 • ať Bůh chrání spravedlivé soudce a jejich rodiny a žehná jim
 • ať nejsou z EU přejímány zákony, které by škodily naší zemi
 • ať v ČR vítězí a vládne spravedlnost, ne ten, kdo lépe využije právních kliček a děr v zákonech

 Ekonomika

 • ať vláda, kraje i firmy v době ekonomického růstu co nejlépe snižují schodky
 • ať české i zahraniční firmy poctivě platí spravedlivé daně
 • moudrost pro vládce, banky i manažery, jak správně regulovat přehřívající se ekonomiku (nedostatek pracovních sil, rostoucí inflace)
 • dobrá rozhodnutí a dlouhodobé plány pro ochranu a udržitelný rozvoj zdrojů v ČR (lidé, suroviny, půda, voda...)

 Církev

 • ať sbory s láskou vítají nově příchozí a pečují o ně, aby zůstali a stali se z nich Ježíšovi učedníci
 • větší vydanost Kristu a ochota k oběti
 • ať roste nová generace služebníků pro všechny potřebné oblasti
 • ať křesťané radostně zvěstují dobrou zprávu o Ježíši u nás i v cizině

Témata na prosinec

Díky Bohu

 • za veškeré modlitby a službu při šíření Božího království v roce 2017
 • že skrze volby odstranil z parlamentu mnohé zkorumpované lidi; výrazné oslabení KSČM

Politika, volby, Evropa

 • ať „staří“ politici i parlamentní „nováčci“ hledají prospěch této země a nepodléhají vlivům ekonomických či ideologických lobbistů; moudrost a vhled do projednávaných zákonů a kauz
 • ať Bůh propojuje politiky i strany programově a podle svých hodnot, aby překonali osobní nepřátelství
 • ať se v ČR místo rozdělení a sobectví šíří kultura úcty a spolupráce na Božích hodnotách (v politice, byznysu, církvi, rodinách...)
 • vznik vlády, která bude pracovat ve prospěch naší země a která bude hájit svobodu a spravedlnost a která nebude dávat prostor protibiblickým ideologiím
 • pokojná kampaň před prezidentskými volbami bez lží a zbytečného polarizování společnosti; ať se křesťané nepodílejí na nevraživosti a pomluvách, ale naopak žehnají
 • ať je zvolen moudrý prezident, který bude našemu národu připomínat biblické hodnoty a sjednocovat ho a který se nechá Bohem použít pro jeho záměry
 • ať se na vlivné pozice na různých úrovních (ČR, kraje, města...) dostávají kompetentní křesťanští „Josefové a Danielové“

Ekonomika

 • ať Česká národní banka správně reguluje úrokové sazby, aby se ekonomika „nepřehřála“
 • moudrost pro státní úředníky, firmy i jednotlivce, jak reagovat na změny úrovně úroků (u dluhopisů, hypoték), aby to nevyvolalo další krize a bankroty
 • ať vláda i firmy spravedlivě a moudře nastavují mzdy tak, aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj ČR i živobytí zaměstnanců
 • ať jsou odhaleny a zastaveny korupční plány i staré kauzy a nepoctiví lidé jsou potrestáni

Církev

 • vzájemná úcta a láska mezi křesťany různých vyznání; pokání z přezíravosti a pocitů nadřazenosti
 • ať nevěřící v církvi nalézají přijetí, porozumění, lásku i odpovědi na své otázky
 • ať malé skupiny a misijní stanice rostou ve sbory; ať sbory překonají „kritické hranice“ 30, 50, 70, 100 či 150 členů a co nejvíce lidí v nich najde svůj duchovní domov, službu i smysluplné vztahy
 • růst nových starších, vedoucích skupinek, mládeže, nedělky a jiných služeb, kteří budou plní Ducha, moudrosti a víry; úspěšná generační výměna ve vedení církví i sborů

Témata na listopad

Díky Bohu

 • že před 28 lety odstranil totalitní režim a máme svobodu věřit, volit, podnikat, cestovat...
 • za všechny poctivé a čestné lidi, kteří byli ve volbách zvoleni do poslanecké sněmovny
 • že je ČR jednou z nejpokojnějších a nejbezpečnějších zemí světa
 • za prosperující ekonomiku i fungující vnitřní i zahraniční obchod

Politika

 • Bůh žehná všem povolebním vyjednáváním, aby vznikla funkční, spravedlnost a svobodu prosazující vláda, i za obsazení jednotlivých ministerstev
 • ať se noví poslanci i lidé na ministerstvech rychle zorientují a připravují dobré zákony (rozpočet aj.) a vylepší či zruší ty špatné
 • ať politici z různých stran, kteří prosazují biblické hodnoty, rádi a účinně spolupracují; všeobecné zlepšení vztahů v české politice
 • ať nová vláda nalezne zdravou rovnováhu mezi protikorupčními opatřeními (resp. bráněním daňovým únikům) a zachováním svobody podnikání
 • ať vláda během svého volebního období moudře nastaví vyrovnání rozpočtu, abychom již nežili na dluh
 • zefektivnění státní správy, méně úředníků i papírování
 • ať se v ČR nedaří mafiím, teroristům, islamistům...

Církev

 • ať přibývá jednotlivců, týmů i celých sborů, které budou efektivně získávat učedníky; zdravé sbory, které budou domovem pro nové věřící
 • ať křesťané radostně očekávají Ježíšův příchod; ochrana před matoucím či bludným učením
 • smíření mezi křesťany z různých církví, které bude založeno na pokání, pravdě a Kristově lásce

Rodiny, děti, mládež

 • moudrost a síla pro křesťanské rodiče, aby byli svým dětem příkladem následování Ježíše a aby věděli, jak své děti vést k vlastnímu osobnímu vztahu s ním
 • požehnání a Boží vedení pro učitele nedělních škol a další, kdo pracují s dětmi (lektory, vedoucí dorostu, mládeže, křesťanských klubů, oddílů, táborů, mateřských center atp.)
 • ať se dorost a mládež dobře zapojuje do církve a má prostor pro růst a službu

Počasí, příroda

 • dostatek srážek během zimních měsíců, aby se doplnil velmi nízký stav podzemní vody, zvláště na Moravě
 • ať se v ČR moudře hospodaří s půdou a lesy, aby krajina zadržovala vodu a nebyla ani sucha, ani povodně

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.