Akce, aktivity

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro září) jsou zde.

[5. 9. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[24. 8. 2017]

Podzimní akce KMS

Zveme vás na chystané akce KMS – první bude seminář o duchovním boji VyzbrojeníPeterem Buttem z Anglie (6.–7. 10. v Praze).
20.–21. 10. proběhne v Ústí nad Labem modlitební konference Mokon.
Další akcí bude konference se slovenským kazatelem Alexandrem Barkócim Vítězný život v Ježíši (17.–18. 11. v Praze).
Přihlášky na všechny tyto akce jsou již spuštěny!

[8. 8. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě vyšlo nové CD rappera Enveje Nový svět. Prvních 50 ks i s autogramem!
Další novinkou je poslední kniha Alana Vincenta Království ve válce.
Taky připomínáme skvělou knížku „Bručko a motilonský zázrak“!

[4. 8. 2017]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 06. 09. 2017 19:37

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na září

Díky Bohu
 • za všechny, kdo se obrátili k Bohu na Awakening Europe, English Campech, letních festivalech, táborech a dalších akcích
 • za povzbuzení a aktivizaci církve na Awakening Europe
 • za pokračující ochranu ČR před pohromami, terorem, islamizací...

Parlamentní volby 2017

 • ať je v parlamentu co nejvíce věřících a bohabojných – Bůh má takové lidi „v záloze“ i v naší zemi
 • ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu; kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví a kteří svévolní
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědná likvidace vlastní budoucnosti, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů

Školství, děti, mládež

 • posila a moudrost pro věřící žáky, studenty, učitele a další personál během celého školního roku; požehnání pro křesťanské „domácí školáky“
 • ať děti křesťanů ve školách obstojí a jsou vzorem pro ostatní; ochrana před šikanou
 • ať ze školství odejdou šiřitelé bludných ideologií a do osnov i praxe se vracejí zdravé hodnoty a úcta k nim
 • ať v církvi přibývá kvalitních služebníků pro nejmladší generace a dobře fungují nedělní školy, dorosty, kluby pro mládež atd.
 • ať se děti křesťanů zamilují do Ježíše a nemají jen víru převzatou od rodičů
 • ať je pro mladé křesťany normální svědčit a zjevovat živého Boha příbuzným i kamarádům

Evangelizace, misie

 • ať se křesťané s nasazením modlí a mnoha formami tomuto národu svědčí o Boží lásce a záchraně
 • ať lidé, kteří slyší evangelium anebo se obrátí, najdou své místo v církvi
 • ať v mnoha sborech a městech rostou zralí jedinci i týmy nabízející evangelium a modlitby za uzdravení
 • větší osobní i finanční zapojení české církve do světové misie – vysílání misionářů, adopce na dálku, překládání Bible, podpora křesťanů v problematických zemích, sociální pomoc, práce mezi uprchlíky...

Témata na červenec a srpen

Díky Bohu

 • všechny projevy Božího požehnání pro naši zemi, národ i jednotlivce
 • schválení protikuřáckého zákona; ať ubývá závislostí na nikotinu a nemocí způsobených kouřením
 • trvající mír a ochrana ČR před přírodními i průmyslovými katastrofami a teroristickými útoky
 • ubývá umělých potratů

Rodiny, senioři, zdravotnictví

 • ať si Češi zamilují rodinný život a ať manželství, rodiny i výchova dětí fungují lépe
 • ať Češi výrazně upřednostňují děti a rodinu před vlastním blahobytem a kariérou
 • moudrost a Boží vedení pro rodiče při výchově dětí
 • státní rodinná politika – ať se manželství a rodičovství těší úctě a všeobecné podpoře
 • správně nastavené financování důchodů a péče o seniory; rozvoj křesťanských hospiců
 • požehnání pro zdravotnický a ošetřovatelský personál, aby zakoušeli naplnění a zmocnění v jeho poslání

Politika, ekonomika, právo

 • ať poslanci stihnou do voleb schválit nejdůležitější dobré zákony a ty špatné neprojdou
 • ať jsou zavedena přísnější pravidla pro spotřebitelské úvěry; ochrana lidí před pádem do dluhových pastí a exekucí
 • vyšší efektivita státní správy i státních podniků
 • transparentní a jednoduché právní prostředí a účinná vymahatelnost práva

Vězeňství

 • ať Bůh působí pokání a probuzení ve věznicích mezi vězni i personálem a jejich rodinami
 • uzdravení a obnova pro oběti zločinu a jejich rodiny

Církev

 • ať se požehnání z akce Awakening Europe rozlije do místních sborů a křesťané začnou více šířit evangelium ve svých městech; ochota věřících k oběti
 • zvěstování evangelia bez kompromisů, příkras a zamlčování
 • změna „mediálního obrazu“ církve, větší otevřenost nevěřících ke zprávě o Ježíši
 • větší míra Boží moci a zázraků v církvi i na ulicích
 • růst zdravé pastorační a poradenské služby
 • ať se obracejí další slovenští i čeští Romové a Bůh proměňuje životy jednotlivců i celých komunit
 • moudrost a ochrana pro české misionáře působící v zahraničí
 • sborové dovolené – ať se křesťané sblíží a prohloubí vzájemné vztahy
 • letní tábory, festivaly, English Campy – povzbuzení a posílení mladých křesťanů ve víře

Témata na červen

Díky Bohu

 • že pořád miluje naši zemi a chce ji probudit
 • že mnozí Češi milují pravdu
 • fungující ekonomika a mimořádně nízká nezaměstnanost

Politika, volby

 • ať jsou všichni, kteří našim národům neslouží k dobrému, zbaveni moci a vlivu
 • ať jsou zjeveny motivy kandidátů – ty dobré i ty špatné
 • ať Bůh inspiruje volební kampaně, kandidátky i voliče tak, že po volbách budeme mít co nejspravedlivější a nejčistší vládu, která bude hájit právo a spravedlnost a neotevře ČR islámu ani jiným zhoubným ideologiím
 • prezidentské volby v lednu – ať se hlavou státu stane moudrý a pokorný člověk, který bude morálním vzorem

Zemědělství, životní prostředí, bezpečnost

 • sucho – Česko je třetí nejohroženější stát v Evropě (horší zásoby pitné vody mají jen Malta a Kypr); ať ubývá dlouhých období veder a vhodně přibývá srážek během celého roku
 • ať se začnou ve větší míře zavádět funkční opatření pro zadržování vody v půdě, v krajině
 • ať Bůh drží ochrannou ruku nad ČR (před požáry, přírodními pohromami, terorismem, mafiemi, korupcí atd.)

Církev

 • zvěstování evangelia v lásce, pravdě a Boží moci
 • ochrana pro pastory, faráře, kazatele a další církevní pracovníky; ať dokážou rozlišovat, co je důležité, ať umí odpočívat, ať mají blízké přátele a vztahy založené na důvěře, ochrana před pokušením, selháním
 • požehnání pro křesťanská média; moudrost a posila pro jejich pracovníky
 • pravdivost a otevřenost křesťanů ve vztahu s Bohem, pestrost projevů zbožnosti, růst služby chval a modliteb
 • ať Bůh probouzí a navrací k sobě ty, kteří v něj uvěřili, ale pak vychladli či odešli zpět do světa
 • Boží vedení a ochrana pro české misionáře v zahraničí i pro ty zahraniční u nás
 • růst vyvážené služby uzdravení a vysvobození

Awakening Europe (29. 6. – 2. 7., Praha)

 • zdar celé akce
 • požehnání, moudrost a ochrana pro Bena Fitzgeralda a jeho tým při přípravných akcích i pro všechny pozvané řečníky a hudebníky
 • ať jsou čeští křesťané povzbuzeni k šíření evangelia
 • ať jsou během evangelizací v ulicích lidé uzdravováni a osvobozováni a dějí se zázraky; ať uvěří stovky lidí a najdou svůj domov ve sborech
 • pozitivní role médií
 • finanční zabezpečení

Témata na květen

Díky Bohu

 • v ČR nedochází k teroristickým útokům
 • již dlouho nebyly rozsáhlé povodně ani jiné katastrofy

Počasí, příroda

 • dostatek deště, aby se doplnily nízké zásoby spodní vody
 • dobrá letošní úroda; ať se nepřemnožují škůdci, plísně atd.

Ekonomika, politika

 • moudrost pro vedení ČNB, jak nejlépe jednat po ukončení kurzových intervencí
 • ať se v dobách nízké nezaměstnanosti rozumně zvyšují mzdy i efektivita práce
 • ať se zjednoduší, zrychlí a zefektivní stavba silnic, železnic i další výstavba
 • ať se kvůli vládnímu závazku 2 % výdajů na armádu nekupují zbytečné a předražené věci, ale ať jsou státní peníze dobře investovány do projektů, které zvýší připravenost naší země na reálná nebezpečí
 • ať Bůh pomáhá politikům, novinářům i občanům, aby viděli a uměli dobře čelit rizikům i důsledkům vlny migrantů a šíření islámu v Evropě
 • ať se poslední měsíce před parlamentními volbami nenesou ve znamení vzájemných útoků politiků, ale ať vláda a parlament dokončí plány, které jsou pro naši zemi prospěšné
 • oslabení extrémní levice i pravice a populistů; ať jsou odhaleni nepoctiví a zkorumpovaní politici a úředníci a musejí ze svých míst odejít

Školství, mládež

 • ať se ve školství nešíří nefunkční ideologie (nadměrná inkluze, extrémní genderové názory, necitlivě či tendenčně pojatá sexuální výchova aj.), ale ať školy dobře připravují studenty na život a povolání
 • ať je zachována svoboda rodičů ovlivňovat výchovu a výuku dětí (domácí vzdělávání, volitelné přednášky ve školách atp.)

Církev

 • ať Bůh probudí církve a dává křesťanům břemeno pokání za jejich města, národy i celou Evropu, abychom sklidili probuzení, ne ovoce zasetého zla
 • láska k pravdě – ať se věřící lidé nepodílejí na šíření pomluv, polopravd, výmyslů či propagandy a předávají dál jen to, co buduje
 • ať Bůh usvědčuje každého křesťana, který pomlouvá a šíří negaci, a proměňuje ho v žehnajícího přímluvce (Jk 3)
 • Boží vedení pro ty, kdo mohou a mají ovlivňovat ty, kdo mají veřejný vliv – ať vědí, kdy a jak promluvit a kdy mlčet
 • ať je každý z nás stále podobnější Kristu, ať svým životem ukazujeme na něj a měníme atmosféru ve svém okolí
 • ochrana dětí před závislostí na sociálních sítích a dalšími riziky „virtuálního světa“; moudrost pro rodiče, jak jim v tom pomoci

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.