Akce, aktivity

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 3. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro duben) jsou zde.

[20. 3. 2018]

Akce „4x2“

Zveme vás na pobyt pro manželské páry 4x2 (bližší info a přihlášky zde).

[19. 3. 2018]

Křesťanská konference potřicáté!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference. Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel.

[26. 2. 2018]

Document Actions

Náměty k modlitbám

by ao last modified 20. 03. 2018 17:24

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku

modlitba


Témata na duben

Díky Bohu

 • že můžeme svobodně šířit evangelium a lidé se obracejí
 • za rostoucí průměrnou mzdu v ČR (poprvé přes 30 000 Kč)
 • za všechny fungující rodiny, manželství, sbory a křesťanské organizace
 • za pozitivní příklad fungující rodiny olympijské vítězky Ester Ledecké 

 Vláda, politika

 • vznik kvalitní a stabilní vlády s důvěrou parlamentu
 • ať u stran a politiků převažují konstruktivní postoje
 • ať politici pracují v první řadě ve prospěch celé ČR, ne své strany, známých či zahraničních „hráčů“
 • vytvoření a zavedení efektivní koncepce zadržování vody v krajině a únosného využívání půdy a dalších přírodních zdrojů
 • ať Bůh povolá co nejvíce charakterních lidí do podzimních komunálních a senátních voleb
 • ať v ČR nacházejí pomoc pronásledovaní křesťané a dobře se začlení do naší společnosti
 • co nejlepší podmínky velkých vládních tendrů a nákupů (mýtný systém, ČEZ, armádní zakázky, dálnice...)

Bezpečnost, spravedlnost

 • ochrana ČR před pronikáním mafií, teroristů, destruktivních náboženství a ideologií
 • odhalení a přerušení vazeb organizovaného zločinu na politiky, byznys a dotace
 • ať vyšetřovatelé, policisté, vojáci, soudci a novináři dělají dobře svoji práci a Bůh chrání je i jejich rodiny
 • rovnováha mezi základními svobodami a bezpečností (svoboda slova, právo na soukromí vs. cenzura, kontrola elektronické komunizace...)

Slovensko, Visegrádská skupina

 • odhalení a potrestání viníků vraždy novináře Jána Kuciaka (a dalších vražd)
 • Boží milost, pokoj a probuzení pro celé Slovensko
 • ať přibývá věřících a charakterních politiků na všech úrovních jejich (i naší) politiky
 • ať se země střední Evropy obracejí ke Kristu a stále více smysluplně spolupracují

Církev

 • ať děti a dospívající mají v církvi smysluplné vztahy a nacházejí zde duchovní vzory a povzbuzení do vlastního vztahu s Bohem
 • ať povstane nová generace odvážných zvěstovatelů evangelia, kteří budou nejen svými slovy, ale i svým životem ukazovat na Krista
 • ať v církvi nacházejí svůj domov jak intelektuálové, tak lidé založení spíše emocionálně či naopak prakticky
 • růst v Boží moci, moudré a zralé používání duchovních darů na všech úrovních církve
 • požehnání příprav letních akcí – konferencí, táborů, festivalů, sborových dovolených...


Témata na březen

Díky Bohu

 • za dobrý stav české ekonomiky, platební bilanci a blahobyt mnohých
 • za všechna zdravá, fungující společenství křesťanů
 • za jeho milost, pomoc a ochranu všude, kde jsme slabí a nedaří se nám

Vláda, politika

 • kéž nám Bůh dopřeje lepší vládu, než si zasloužíme; moudrost pro premiéra, ministry, jejich poradce, poslance...
 • ať co nejvíce zbožných a spravedlivých lidí získá podporu politických stran i voličů a jsou zvoleni do senátu a do komunálních zastupitelstev
 • ať ČR dál (a více než doposud) podporuje Izrael i pronásledované křesťany po světě
 • ať v ČR i v EU vítězí spravedlnost a ne bezpráví (korupce, byrokracie, ilegální migrace...)

Půjčky, hypotéky, exekuce

 • ať Česká národní banka moudře reguluje úrokovou sazbu, aby se nerozbujela nadměrná inflace (viz enormní růst cen nemovitostí)
 • ať lidé moudře zvažují své úspory, výdaje, půjčky a hypotéky, aby je růst cen a úroků nevedl k bankrotům (a desetiletím ve strachu, že nesplatí hypotéku)
 • zhruba 900 000 lidí v ČR je v exekuci – ať lidé nepodléhají klamům mamonu a reklamy a jsou vysvobozeni z dluhů; ať jsou parametry půjček, exekucí a oddlužení nastaveny tak, aby mnozí dostali druhou šanci

Rodina

 • ČR má největší rozvodovost v EU – kéž si lidé znovu oblíbí manželství a umí ho rozvíjet i chránit
 • cca polovina dětí se rodí a vyrůstá mimo manželství – ať Bůh vstupuje do jejich nejistot a mnohé se obrátí

Církev

 • ať jsou společenství křesťanů místem pokoje, bezpečí a lásky, která přikrývá ekonomické i politické rozdíly
 • ať jsou věřící rodiče dobrým příkladem svým dětem, ty se obrátí a nikdy neodpadnou (Př 22,6)
 • ať Bůh propojuje věřící studenty, zmocňuje je ke svědectví a dává se skrze ně poznávat jejich spolužákům
 • ať co nejvíce křesťanů má (či najde) dobrou práci a jsou na pracovišti světlem
 • požehnání pro místní i celonárodní evangelizační a pre-evangelizační projekty (např. Fusion, Celonárodní čtení Bible, Staleté kořeny, kurzy Alfa...
 • ať se české sbory i jednotliví křesťané stále více zapojují do podpory misie ve světě
 • růst služby vnitřního i fyzického uzdravení
 • požehnání pro březnové a dubnové křesťanské semináře, konference, předvelikonoční evangelizace a další akce

Témata na únor

Díky Bohu

 • druhý nejlepší roční výsledek státního rozpočtu v historii ČR (přesto deficitní)
 • nejméně usmrcených lidí na silnicích v ČR od roku 1961 (přesto jich bylo 502)
 • v ČR stále zůstává svoboda projevu a vyznání a mnozí mají lásku k pravdě 

Prezident

 • ať Bůh žehná panu prezidentovi po celé jeho volební období
 • ať mu Bůh dá milost a moudrost k přijetí dobrých postojů a rozhodnutí
 • ať Bůh prezidenta usvědčuje z hříšných postojů, popř. z jednání, které by škodilo ČR (i kdyby ho „myslel dobře“)
 • ať dojde k personálním změnám na Hradě, aby tam nepůsobili lidé, kteří nepracují primárně ve prospěch ČR

Vláda, EU

 • ať sestaví vládu strany a lidé, kteří budou usilovat o dobro, zvelebení i bezpečí národa
 • ať se noví ministři a jejich týmy rychle zorientují na ministerstvech a správně nastaví priority
 • ať zvažované velké tendry (Temelín/Dukovany a stavby dálnic stovky miliard, rekonstrukce vlaků za 50 miliard, armádní tendry) probíhají účelně, co nejefektivněji a bez korupce
 • ať do ČR nepronikají ideologie, které se staví proti Bohu
 • ať v EU povstanou výrazní politikové, kteří budou správně pojmenovávat příčiny problémů a řešit je

Soudy, právo, vězeňství

 • díky Bohu za potrestání pachatelů solárních podvodů
 • zjednodušení právního systému v ČR, zrychlení soudních procesů, příchod nových soudců, kteří budou usilovat o pravdu a spravedlnost
 • ochrana soudců a jejich rodin
 • ochrana, Boží síla, inspirace a požehnání pro vězeňské kaplany; ať co nejvíce vězňů pozná Ježíše, jsou osvobozeni ze svých svázaností a jejich život je trvale změněn
 • ať se v českých věznicích začnou pořádat kurzy Alfa

Církev

 • ať se církvím daří lépe oslovovat nevěřící evangeliem
 • ať co nejvíc věřících, kteří nikam nechodí, zatouží to dobrém společenství a najdou ho
 • dobré vztahy mezi generacemi v církvi, vzájemná úcta a žehnání
 • ať jednotliví křesťané chodí v Boží moci a rostou v přirozeném, radostném předávání evangelia lidem ve svém okolí
 • ať křesťané hlouběji porozumějí vztahu s Bohem jako s Otcem a přijmou uzdravení i ve vztahu ke svým pozemským otcům; ať ti, do mají děti, také sami jsou co nejlepšími otci a matkami

Témata na leden

Díky Bohu

 • za všechnu Boží milost v naší minulosti a všechny jeho dobré plány pro naši budoucnost 
 • za možnost volit, žít i veřejně kázat ve svobodě
 • za ekonomickou prosperitu, vysokou zaměstnanost, růst mezd
 • za Boží ochranu a pokoj v ČR (jsme šestou nejbezpečnější zemí světa)

 Volby prezidenta, vláda

 • ať je zvolen prezident, který bude dobře reprezentovat ČR a který bude morální autoritou
 • ať média nerozdmychávají zlobu a zášť vůči jednotlivým kandidátům a stranám, ale informují pravdivě a objektivně
 • ať se křesťané nezapojují do nenávistných předvolebních „válek“, nešíří pomluvy a mají v lásce i ty, kdo zastávají jiné politické názory
 • ať dostane důvěru vláda, která bude přínosem pro ČR; oslabení vlivu nedemokratických stran
 • ať mají noví ministři moudrost, jak nejlépe spravovat své resorty, a mají dobré týmy spolupracovníků
 • ať přibývá příkladných křesťanských odborníků v klíčových pozicích a institucích
 • ať se migrační krize začne řešit u zdrojů, od příčin, a přestane být zneužívána politicky i ekonomicky (nátlak na státy EU, mafie, neziskovky...)

 Soudy, právo

 • ať soudy soudí spravedlivě a rychle, aby se utištěný brzy dovolal práva
 • ať jsou odhaleni, resp. odstraněni zkorumpovaní soudci, kteří šli na ruku politikům či zločinu
 • ať Bůh chrání spravedlivé soudce a jejich rodiny a žehná jim
 • ať nejsou z EU přejímány zákony, které by škodily naší zemi
 • ať v ČR vítězí a vládne spravedlnost, ne ten, kdo lépe využije právních kliček a děr v zákonech

 Ekonomika

 • ať vláda, kraje i firmy v době ekonomického růstu co nejlépe snižují schodky
 • ať české i zahraniční firmy poctivě platí spravedlivé daně
 • moudrost pro vládce, banky i manažery, jak správně regulovat přehřívající se ekonomiku (nedostatek pracovních sil, rostoucí inflace)
 • dobrá rozhodnutí a dlouhodobé plány pro ochranu a udržitelný rozvoj zdrojů v ČR (lidé, suroviny, půda, voda...)

 Církev

 • ať sbory s láskou vítají nově příchozí a pečují o ně, aby zůstali a stali se z nich Ježíšovi učedníci
 • větší vydanost Kristu a ochota k oběti
 • ať roste nová generace služebníků pro všechny potřebné oblasti
 • ať křesťané radostně zvěstují dobrou zprávu o Ježíši u nás i v cizině

Převzato z časopisu Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.