Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro duben) jsou zde.

[24. 3. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.
POZOR, seminář Chop se pomazání! byl z organizačních důvodů ZRUŠEN!

[16. 3. 2017]

Konference „Vitaminová bomba“

Zveme vás do Kolína na konferenci o vedení chval a křesťanském umění Vitaminová bomba (29. 4. – 1. 5.)! Kompletní program a přihlášky najdete na webu http://vitamin.kmspraha.cz

[15. 3. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě jsme vydali CD ze semináře „Různé dary, jeden Duch“. Doporučujeme Vám také novou knihu od Lin Buttonové „Matka je důležitá“, která volně navazuje na knihu „Otec je důležitý“.
Dále připomínáme knížky „Lov, nebo zjevení?“ od manželů Ondráčkových nebo „Co to tu děláš, bratře zajíci?“ od Pavla Bosmana.

[17. 2. 2017]

Document Actions

Individuální členství v KMS

by ao last modified 05. 01. 2017 13:28

Individuálním členem KMS se může stát každý křesťan starší 18 let, který závazně žije v konkrétním společenství některé církve.

Členství je vždy na kalendářní rok. O přijetí či nepřijetí kandidáta na členství rozhoduje Užší výbor KMS. Vyplňte prosím přihlášku, kterou je možno si stáhnoutve formátu DOC zde (PDF zde) a zašlete nám ji buď poštou na adresu KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8, nebo jako přílohu e-mailem na adresu pospisilova@kmspraha.cz. Na tuto adresu směřujte i své případné dotazy.

Po schválení Vaší přihlášky Užším výborem KMS Vám sdělíme Vaše členské číslo, a tím i údaje pro zaplacení členského příspěvku (tj. variabilní symbol, viz níže). Po zaplacení příspěvku dostanete legitimaci individuálního člena KMS platnou v jednom kalendářním roce.

Platbu členského příspěvku prosím provádějte na náš účet číslo 400511563/0300. Jako variabilní symbol pro platbu užijte prosím číslo, skládající se z čísla 684, Vašeho čísla individuálního člena (viz průkazka individuálního člena) a roku, na který příspěvek platíte. (Příklad: Vaše číslo je 936 a platíte na rok 2017, variabilní symbol bude tedy 68493617).

 

Výhody individuálního členství v KMS: 

Varianta A - členský příspěvek 500 Kč/rok

  • možnost hlasovat na setkání Širšího výboru KMS
  • zasílání informací z KMS o chystaných akcích a Životě víry na váš e-mail
  • 10 % sleva na zboží v distribuci Nakladatelství KMS, s. r. o. zakoupené na akcích pořádaných KMS (u prodejního místa KMS) 

Varianta B - členský příspěvek 900 Kč/rok

  • jako varianta A
  • + bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec) 

Varianta C - členský příspěvek 1000 Kč/rok

  • jako varinta A
  • +  bezplatný vstup na všechny akce KMS v daném kalendářním roce (neplatí pro ubytování a stravu)  

Varianta D - členský příspěvek 1500 Kč/rok

  • jako varianta C
  • +  bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec) 

 

Stanovy KMS je možno nalézt zde (zobrazit).