Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro červen) jsou zde.

[1. 6. 2018]

Život víry na tři měsíce zdarma!

Mimořádná nabídka pro nové předplatitele: Předplaťte si Život víry na rok, dostanete další tři měsíce zdarma!
Bližší informace zde.

[30. 5. 2018]

Hlaste se na Křesťanskou konferenci 2018!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference.
Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel, podrobné anotace promluv a také přihlášky.

[25. 5. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[22. 5. 2018]

Document Actions

Individuální členství v KMS

by ao last modified 28. 05. 2018 17:03

Individuálním členem KMS se může stát každý křesťan starší 18 let, který závazně žije v konkrétním společenství některé církve.

Členství je vždy na kalendářní rok. O přijetí či nepřijetí kandidáta na členství rozhoduje Užší výbor KMS. Vyplňte prosím přihlášku, kterou je možno si stáhnout ve formátu DOC zde (PDF zde) a zašlete nám ji buď poštou na adresu KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8, nebo jako přílohu e-mailem na adresu pospisilova@kmspraha.cz. Na tuto adresu směřujte i své případné dotazy.

Po schválení Vaší přihlášky Užším výborem KMS Vám sdělíme Vaše členské číslo, a tím i údaje pro zaplacení členského příspěvku (tj. variabilní symbol, viz níže). Po zaplacení příspěvku dostanete legitimaci individuálního člena KMS platnou v jednom kalendářním roce.

Platbu členského příspěvku prosím provádějte na náš účet číslo 400511563/0300. Jako variabilní symbol pro platbu užijte prosím číslo, skládající se z čísla 684, Vašeho čísla individuálního člena (viz průkazka individuálního člena) a roku, na který příspěvek platíte. (Příklad: Vaše číslo je 936 a platíte na rok 2018, variabilní symbol bude tedy 68493618).

 

Výhody individuálního členství v KMS: 

Varianta A - členský příspěvek 500 Kč/rok

  • možnost hlasovat na setkání Širšího výboru KMS
  • zasílání informací z KMS o chystaných akcích a Životě víry na váš e-mail
  • 10 % sleva na zboží v distribuci Nakladatelství KMS, s. r. o. zakoupené na akcích pořádaných KMS (u prodejního místa KMS) 

Varianta B - členský příspěvek 900 Kč/rok

  • jako varianta A
  • + bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec) 

Varianta C - členský příspěvek 1000 Kč/rok

  • jako varinta A
  • +  bezplatný vstup na všechny akce KMS v daném kalendářním roce (neplatí pro ubytování a stravu)  

Varianta D - členský příspěvek 1500 Kč/rok

  • jako varianta C
  • +  bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec) 

 

Stanovy KMS je možno nalézt zde (zobrazit).