Informace o KMS

Aktuality

Soutěž pro předplatitele Života víry!

Každý, kdo si zaplatí předplatné ŽV na rok 2019 do 29. 12., bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Platí i pro dárkové předplatné!
Bližší informace zde.

[14. 11. 2018]

Kalendář akcí + modlitby

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí a náměty k přímluvným modlitbám za ČR (nyní již i na listopad).

[24. 10. 2018]

Novinka z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihu Každý den s Bohem od Dana Drápala.

[15. 10. 2018]

Přihlášky na akci KMS

Nezapomeňte se včas přihlásit na seminář o induktivním studiu Bible „Biblí krok za krokem“ (18.–19. 1., Praha).

[9. 10. 2018]

Document Actions

Knihy a časopis Život víry

by ao last modified 04. 09. 2006 07:58

KMS se věnuje také publikační činnosti. Od roku 1990 vydává měsíčník Život víry, který je jedním z nejčtenějších křesťanských časopisů v naší zemi (podle střízlivých odhadů má při nákladu téměř 3 000 výtisků asi 8 000 čtenářů). Stovky odběratelů má Život víry také na Slovensku. Život víry dává prostor rozhovoru mezi křesťany různých proudů a církví a jako takový je jediný svého druhu v České republice. Pro mladé vydává KMS šestkrát do roka přílohu Naplno.

Kromě toho se věnuje KMS také vydávání knih, v posledních letech převážně jako Nakladatelství KMS, s.r.o. Zaměřuje se na misii, biblické studie a příběhovou literaturu (svědectví, povídky, novely). Vydává jak přeloženou literaturu (např. Rick Joyner, Mike Bickle, Nicky Gumbel, Kay Arthurová atd.) tak práce domácích autorů (např. Dan Drápal, Dana Ditrichová, Karel Řežábek, Jiří Dohnal, Vilém Schneeberger, Vladimír Vácha atd.). Původní česká tvorba jak beletristická, tak biblicko – teologická má v KMS vedle překladové literatury výraznější zastoupení než ve většině jiných křesťanských nakladatelství u nás. Z vydaných titulů si některé našly cestu i na sekulární trh (Bručko B. Olsona, Útočiště C. ten Boom, Bůh má veselé lidi rád V. Schneebergera). KMS vydala také české překlady některých kvalitních knih pro jejich zahraniční nakladatele (R. Bonnke: Evangelizace ohněm, Kay Arthurová: Jak studovat svou Bibli).

Další stránky