Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[23. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Document Actions

Nový překlad Bible a podpora misie

by ao last modified 01. 09. 2009 15:40

KMS se stala garantem a koordinátorem prací na novém překladu Bible (dnes pod názvem Český studijní překlad), když z různých křesťanských kruhů zaznívalo volání po přesné a konkordantní Bibli v současné češtině, neboť již nepostačuje český ekumenický překlad Bible ze 70. let minulého století. V září 1994 vydala KMS překlad Nové smlouvy. Prodalo se již 15 000 výtisků. Podle reakcí odborníků je překlad KMS až překvapivě kvalitní. Skutečnou kvalitu překladu však může prokázat jeho dlouhodobé používání ve sborech i v životech jednotlivých věřících. Na podzim roku 2000 uvedla KMS na trh druhé, přepracované vydání v kapesním formátu. Ve srovnání s prvním vydáním je navíc rozšířen poznámkový aparát.

Širší výbor KMS na svém zasedání 26. listopadu 1994 rozhodl, že KMS bude koordinovat i překlad Staré smlouvy. KMS za tímto účelem založila Nadační fond překladu Bible. Tento náročný projekt, který přesahuje běžnou agendu KMS byl završen v roce 2009 prvním souborným vydáním Bible v Českém studijním překladu. Již předtím byly samostatně vydány knihy Přísloví, Jeremjáš, Daniel a Jozue, Souců, Rút. Český studijní překlad Bible i samostané "ukázkové" biblické knihy je možné zakoupit v našem internetovém knihkupectví (zobrazit). V současnosti NF překladu Bible koordinuje návazné práce (revize překladu, tvorba konkordance aj.).

V církvi v ČR vzrostla také touha po zapojení českých křesťanů do misie; z těchto důvodů byl v roce 1995 na základě rozhodutí ŠV KMS založen Nadační fond KMS se zaměřením činnosti právě na podporu misijních projektů.

Podrobnější informace můžete také obdržet na adrese obou nadačních fondů:
NF KMS / NFPB, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
tel.: 284 822 297, e-mail: nfkms@cmail.cz

Další stránky