Informace o KMS

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[14. 9. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro září) jsou zde.

[16. 8. 2018]

Nahrávka z KK 2018

Nahrávku všech přednášek a seminářů z Křesťanské konference si můžete objednat zde.

[30. 7. 2018]

Přihlášky na podzimní akce KMS

Spustili jsme přihlášky na podzimní akce KMS:
seminář Místa uzdravení,
konferenci vnitřního uzdravení Jak chutná cesta milosti a
Víkend pro dcery Krále.

[30. 7. 2018]

Document Actions

Širší perspektiva

by ao last modified 04. 09. 2006 07:58

Práce Křesťanské misijní společnosti stojí na přesvědčení všech, kteří ji vytvářejí, o tom, že církev je jenom jedna a že přes to, jak to většinou dopadalo v minulosti, mohou spolu jednotlivé části této církve (tedy jednotliví věřící a sbory různých církví, tzv. denominací) úzce spolupracovat.

Pole pro službu KMS se otevřelo v oblastech, kam nedosáhne působnost ekumenického hnutí. To se věnuje jistě důležité mezicírkevní práci na oficiální rovině, často však nedospělo k praktickým krokům na úrovni místních sborů a jednotlivých věřících. KMS doplňuje ekumenické hnutí důrazem na praktické kontakty křesťanů a spolupráci na konkrétních akcích. Jde o praktickou mezisborovou ekumenu, o ekumenu zdola.

V KMS se neklade důraz na různé odstíny křesťanského učení, které v minulosti oddělovaly, ba byly odrazovými můstky k různicím a nevraživostem. Důraz je položen na základ křesťanské zvěsti: na vykupitelskou smrt Ježíše Krista a na jeho vzkříšení z mrtvých. V tom a také ve skutečnosti, že křesťanský život u každého člověka nezačíná narozením ve věřící rodině, ale až osobním přijetím Božího odpuštění, se všechny zúčastněné sbory i jednotliví křesťané shodují přesto, že v detailech by bylo možné u jednotlivých církví shledat odlišnosti.

Jestliže mají být na konci časů všechny národy zasaženy biblickým poselstvím o Boží lásce, je právě jednota církve – ne formálně instituční, ale skutečná praktická jednota – jedním ze základních předpokladů šíření evangelia. Ježíš nedlouho před svým ukřižováním vyslovil prorockou myšlenku, že budou-li ti, kteří mu věří, jednotní, svět pozná, že ho skutečně poslal Bůh. Při současném rozdělení církve není tedy divu, že je v naší zemi tolik nevěřících. Situace se však bude měnit. Křesťanská misijní společnost je vykročením církve v naší zemi naznačeným směrem.

Další stránky