Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[23. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Document Actions

Širší perspektiva

by ao last modified 04. 09. 2006 07:58

Práce Křesťanské misijní společnosti stojí na přesvědčení všech, kteří ji vytvářejí, o tom, že církev je jenom jedna a že přes to, jak to většinou dopadalo v minulosti, mohou spolu jednotlivé části této církve (tedy jednotliví věřící a sbory různých církví, tzv. denominací) úzce spolupracovat.

Pole pro službu KMS se otevřelo v oblastech, kam nedosáhne působnost ekumenického hnutí. To se věnuje jistě důležité mezicírkevní práci na oficiální rovině, často však nedospělo k praktickým krokům na úrovni místních sborů a jednotlivých věřících. KMS doplňuje ekumenické hnutí důrazem na praktické kontakty křesťanů a spolupráci na konkrétních akcích. Jde o praktickou mezisborovou ekumenu, o ekumenu zdola.

V KMS se neklade důraz na různé odstíny křesťanského učení, které v minulosti oddělovaly, ba byly odrazovými můstky k různicím a nevraživostem. Důraz je položen na základ křesťanské zvěsti: na vykupitelskou smrt Ježíše Krista a na jeho vzkříšení z mrtvých. V tom a také ve skutečnosti, že křesťanský život u každého člověka nezačíná narozením ve věřící rodině, ale až osobním přijetím Božího odpuštění, se všechny zúčastněné sbory i jednotliví křesťané shodují přesto, že v detailech by bylo možné u jednotlivých církví shledat odlišnosti.

Jestliže mají být na konci časů všechny národy zasaženy biblickým poselstvím o Boží lásce, je právě jednota církve – ne formálně instituční, ale skutečná praktická jednota – jedním ze základních předpokladů šíření evangelia. Ježíš nedlouho před svým ukřižováním vyslovil prorockou myšlenku, že budou-li ti, kteří mu věří, jednotní, svět pozná, že ho skutečně poslal Bůh. Při současném rozdělení církve není tedy divu, že je v naší zemi tolik nevěřících. Situace se však bude měnit. Křesťanská misijní společnost je vykročením církve v naší zemi naznačeným směrem.

Další stránky