Informace o KMS

Aktuality

30 dní modliteb za svět islámu

KMS dlouhodobě podporuje mezinárodní iniciativu 30 dní modliteb za svět islámu. Letošní „modlitební příručku“ si můžete stáhnout z našich stránek http://30dni.kmspraha.cz.

[11. 5. 2018]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro květen) jsou zde.

[27. 4. 2018]

Přihlášky na Křesťanskou i Dětskou konferenci spuštěny!

6.–8. 7. proběhne v Praze další (již 30.) Křesťanská konference. Na stránce akce již najdete kompletní program, seznam řečníků i kapel, podrobné anotace promluv a také přihlášky.

[25. 4. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[24. 4. 2018]

Document Actions

Širší perspektiva

by ao last modified 04. 09. 2006 07:58

Práce Křesťanské misijní společnosti stojí na přesvědčení všech, kteří ji vytvářejí, o tom, že církev je jenom jedna a že přes to, jak to většinou dopadalo v minulosti, mohou spolu jednotlivé části této církve (tedy jednotliví věřící a sbory různých církví, tzv. denominací) úzce spolupracovat.

Pole pro službu KMS se otevřelo v oblastech, kam nedosáhne působnost ekumenického hnutí. To se věnuje jistě důležité mezicírkevní práci na oficiální rovině, často však nedospělo k praktickým krokům na úrovni místních sborů a jednotlivých věřících. KMS doplňuje ekumenické hnutí důrazem na praktické kontakty křesťanů a spolupráci na konkrétních akcích. Jde o praktickou mezisborovou ekumenu, o ekumenu zdola.

V KMS se neklade důraz na různé odstíny křesťanského učení, které v minulosti oddělovaly, ba byly odrazovými můstky k různicím a nevraživostem. Důraz je položen na základ křesťanské zvěsti: na vykupitelskou smrt Ježíše Krista a na jeho vzkříšení z mrtvých. V tom a také ve skutečnosti, že křesťanský život u každého člověka nezačíná narozením ve věřící rodině, ale až osobním přijetím Božího odpuštění, se všechny zúčastněné sbory i jednotliví křesťané shodují přesto, že v detailech by bylo možné u jednotlivých církví shledat odlišnosti.

Jestliže mají být na konci časů všechny národy zasaženy biblickým poselstvím o Boží lásce, je právě jednota církve – ne formálně instituční, ale skutečná praktická jednota – jedním ze základních předpokladů šíření evangelia. Ježíš nedlouho před svým ukřižováním vyslovil prorockou myšlenku, že budou-li ti, kteří mu věří, jednotní, svět pozná, že ho skutečně poslal Bůh. Při současném rozdělení církve není tedy divu, že je v naší zemi tolik nevěřících. Situace se však bude měnit. Křesťanská misijní společnost je vykročením církve v naší zemi naznačeným směrem.

Další stránky