Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro únor) jsou zde.

[26. 1. 2018]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[23. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Document Actions

Šíře záběru

by ao last modified 04. 09. 2006 07:58

Činnost KMS zasahuje několik oblastí. V současné době pořádá KMS různé semináře a každoroční Křesťanskou konferenci. Zúčastňují se jich i zahraniční řečníci, důraz je však kladen na účast řečníků domácích. Na seminářích ani na konferencích se nejedná o pouhou teorii. Jde o to, přinést aktuální slovo do situace církve u nás i do situace celé naší země.

Od roku 1992 koordinovala KMS v českých zemích Pochod pro Ježíše, celosvětovou akci zásadního významu, při které rok co rok vycházely v určený den do ulic zástupy křesťanů, kteří se možná mezi sebou odlišují ve výkladu některých míst v Bibli nebo ve způsobu zbožnosti, kteří však přesto patří k sobě, protože mají jednoho Spasitele a Pána – Ježíše Krista. V době, kdy panuje značná roztříštěnost v názorech a kdy je veřejnost mnohdy dezorientovaná, museli křesťané vyjít ze svých útulných modliteben a přihlásit se demonstrativně ke svému Pánu. Koordinace Pochodu skončila v celosvětovém měřítku v roce 2000.

V roce 1993 se KMS podílela na koordinaci jedné z největších akcí v dějinách křesťanské misie – Pro Christ 93. Věhlasný americký baptistický kazatel Billy Graham kázal prostřednictvím satelitu obyvatelům stovek měst v evropských zemích. Během čtyř dnů tak svým poselstvím oslovil 7,2 milionu lidí po celé Evropě. V České republice se satelitního přenosu účastnilo 14 měst. V roce 1995 se KMS podílela na koordinaci další satelitní evangelizace, doplněné satelitní konferencí křesťanských pracovníků – Global Mission with Billy Graham 95.

Prostřednictvím KMS je církev v naší zemi zapojena do Evropského modlitebního řetězu (EPL, součást hnutí AD 2000 and beyond), který je širokou mezidenominační platformou pro řadu křesťanských modlitebních aktivit.

Na území České republiky koordinuje KMS Modlitebně-postní stráž sborů, ve které je zapojeno přes 60 sborů a společenství a která tedy přesahuje rámec členských sborů KMS. Pořádá také modlitební konference a organizuje modlitby za poslance a senátory Parlamentu ČR.

Od roku 1997 KMS v českých zemích koordinuje kurzy Alfa, jednu z nejúspěšněnších misijních iniciativ současnosti.

Další stránky