Informace o KMS

Aktuality

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro červenec a srpen) jsou zde.

[28. 6. 2017]

Podzimní akce KMS

Zveme vás na chystané akce KMS – první bude seminář o duchovním boji VyzbrojeníPeterem Buttem z Anglie (6.–7. 10. v Praze). Přihlášky již spuštěny!
Další akcí bude konference se slovenským kazatelem Alexandrem Barkócim Vítězný život v Ježíši (17.–18. 11. v Praze). Přihlášky budou spuštěny v nejbližší době.

[27. 6. 2017]

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[16. 6. 2017]

Novinky z Nakladatelství KMS

Právě vyšla kniha „Bručko a motilonský zázrak“. Z dalších novinek připomínáme např. DVD Život víry 2016 (elektronický archiv celého ročníku) nebo CD ze semináře „Různé dary, jeden Duch“.

[6. 4. 2017]

Document Actions

Zaměstnanci KMS

by ao last modified 08. 06. 2017 14:17
HaHanka.jpgna Pospíšilová, tajemnice KMS
V KMS pracuje od r. 2010, 3/4 úvazku

Oblasti zodpovědnosti: celková koordinace práce KMS, realizace všech akcí KMS, kontakty KMS s domácími křesťany a církvemi, styk se zahraničím

 


Tomas DittrichIng. arch. Tomáš Dittrich, tiskový mluvčí KMS, redaktor Života víry
V KMS pracuje od r. 1990, 3/4 úvazku

Oblasti zodpovědnosti: redakce časopisu Život víry,
hlavní redaktor Nakladatelství KMS, tiskový mluvčí KMS, styk se zahraničím, koordinátor kurzů Alfa, modlitební koordinátor
Kázal a vedl semináře ve sborech různých církví. Napsal knížky Ze smrti do života (1993), Základy křesťanského života (1997, 2011), Nevěřící Tomáš (1998) a Svaté krávy (2005).
Sborová příslušnost: KS Praha. Je starším sboru.
Vede pravidelný cyklus přednášek Základy křesťanského života.
S manželkou Martou má tři děti.


Lenka ZimováLenka Zimová
V KMS pracuje od r. 1997.

 
Oblasti zodpovědnosti: administrace a distribuce časopisu, mzdové účetnictví

Sborová příslušnost: CB Praha 1
S manželem Miroslavem má dvě dcery.
 


TC1_web.jpgMgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu Život víry
V KMS pracuje od r. 2002.

Oblasti zodpovědnosti: organizační a redakční zajištění časopisu Život víry, korektury, PR, aktualizace webových prezentací
Sborová příslušnost: KS Praha
S manželkou Kateřinou má dvě děti.

 


Vera OndrackovaVěra Ondráčková
V KMS pracuje od r. 2004, 1/2 úvazku.

Oblasti zodpovědnosti: distribuce knih a časopisu Život víry
Sborová příslušnost: KS Praha
Je manželkou Lubomíra Ondráčka.

 


Míla ČernáBc. Milena Černá
V KMS pracuje od r. 2008, 1/4 úvazku.

Oblasti zodpovědnosti: účetnictví KMS a Nakladatelství KMS
Sborová příslušnost: KS Praha
S manželem Milošem má tři děti.

 


Lubomir OndracekIng. Lubomír Ondráček, předseda KMS
V KMS pracoval od r. 1991, v současnosti spolupracuje externě

Oblasti zodpovědnosti: ekonomické fungování KMS, vedení Nakladatelství KMS (spolu s T. Dittrichem), člen redakční rady Života víry
Kázal a vedl semináře ve sborech různých církví. Napsal knížky Roztáhněte sítě (1992), Lov nebo zjevení? (1994) a Takovej divnej člověk (1998).
Sborová příslušnost: KS Praha. Je pastorem sboru.
S manželkou Věrou má tři děti. Externí pracovníci:

Ondrej PumrOndřej Pumr
grafické práce – sazba Života víry, knih Nakladatelství KMS a dalších materiálů

 

 


miloš_web.jpg

 

Ing. Miloš Poborský
vedoucí české kanceláře kurzů Alfa


 

Na práci KMS se každoročně podílejí také desítky dobrovolníků.