Překlad Bible / misie

Aktuality

Kalendář akcí

Opět jsme aktualizovali Kalendář křesťanských akcí.

[16. 1. 2018]

Přihlášky na konferenci Nežít v čekárně a seminář Klinika duše spuštěny

Již je možné se přihlašovat na konferenci pro svobodné Nežít v čekárně 2018 (bližší info zde) a na seminář o vnitřním uzdravení Klinika duše (bližší info zde).

[4. 1. 2018]

Novinky z Nakladatelství KMS

Doporučujeme Vám knihy Duch svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní? od Reinharda Bonnkeho nebo Guru zemřel od Rabiho Maharaje.
Dalšími novinkami jsou CD s nahrávkymi z nedávných akcí – Vítězný život v Ježíši (A. Barkóci) a Vyzbrojení (P. Butt, P. Anderson).

[4. 12. 2017]

Modlitební náměty

Inspiraci k přímluvným modlitbám za ČR, kterou otiskuje časopis Život víry, najdete také na našem webu. Body k modlitbám osobním i ve společenství (nyní už i pro prosinec) jsou zde.

[28. 11. 2017]

Document Actions

Podpora Českého studijního překladu Bible

by ao last modified 01. 04. 2011 13:29

Nadační fond překladu Bible, Nová a Stará smlouva

Již v období totality si některé budoucí vůdčí osobnosti KMS uvědomovaly potřebu studijního konkordantního překladu Písma, který by se stal alternativou k volnějšímu ekumenickému překladu. Antonín Zelina se na tuto práci po léta připravoval. KMS organizovala překlad Nové smlouvy od roku 1991, později založila Nadační fond překladu Bible, který koordinaci překladu Staré smlouvy převzal. 

Český studijní překlad celé Bible, na němž tým odborníků pracoval přes 17 let, byl v létě 2009 Nakladatelstvím KMS poprvé vydán a slavnostně uveden do prodeje na letní Křesťanské konferenci. Zakoupit si jej můžete zde (pevné desky) a zde (vazba z umělé kůže). V roce 2010 pak vyšlo kapesní vydání bez poznámkového aparátu.

Práce na překladu však stále pokračují (revize textu, vytvoření konkordance a další doplňující projekty).

Více o Nadačním fondu překladu Bible (zobrazit).

Řekli o Českém studijním překladu Bible

„Typ překladu odpovídá trendu, který se objevil zejména mezi evangelikálními kruhy, to jest překladu, který je poměrně přesný, konkordantní a přitom čtivý.“

Prof. ThDr. Petr Pokorný, ředitel centra biblických studií při UK

„Překladatelé k Bibli přistupují jako k Božímu slovu, které stejně jako kdysi i dnes mluví ke každému člověku.“

Ing. Jaroslav Pleva, kazatel BJB Litoměřice

„Dobrý studijní překlad. Velice ho vítám.“

Stanislav Bubik, pastor AC CBH Praha

„Na řadě perikop může čtenář význam původního textu pochopit daleko lépe než u standardních překladů.“

ThDr. Pavel Hošek, CB, vedoucí katedry systematické teologie ETS

„Pro mou práci kazatele i pro osobní studium je to překlad základní. Je velmi přesný a zároveň se vyznačuje dobrou kvalitou českého jazyka.“

Ing. arch. Tomáš Ditrich, šéfredaktor Života víry