O nás

 

KMS (Křesťanská misijní společnost) se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany, usiluje o proměnu současné společnosti a o duchovní probuzení našich národů.

 
 
 

KMS - podrobněji

Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice. Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku 1990.

KMS spojuje křesťany z mnoha církví, včetně nedenominačních společenství. V současné době ji tvoří kolem 50 sborů evangelikálního směru z několika církví a několik křesťanských organizací. KMS je financována z dobrovolných darů a příspěvků sborů i jednotlivců, kteří vidí její práci jako potřebnou, a proto ji podporují. Od roku 1993 je KMS členem Evangelické aliance v České republice.

Základní vizí poslání KMS je vytvoření prostoru, na kterém se může zcela prakticky uskutečňovat spolupráce mezi křesťany z různých církví. KMS se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení českého národa. Ačkoli je oblast misie přímo v názvu KMS, věříme, že tento úkol je především práce a zodpovědnosti místních sborů. Misii a šíření evangelia v ČR KMS přímo podporuje organizací akcí s veřejným kázáním evangelia, různými semináři apod., avšak v žádném případě si neusurpuje jakoukoli exkluzivní roli v této oblasti. Misie v zahraničí se uskutečňuje prostřednictvím Nadačního fondu KMS.

KMS sdružuje křesťany, kteří ctí Bibli jako Boží slovo a kladou důraz na praktický život podle něj.

Veškeré aktivity vyplývají z uvedeného poslání KMS. KMS si v prostředí církve nepřivlastňuje vedoucí úlohu, ale je zde proto, aby pomáhala naplňovat společné cíle křesťanů v České republice.

 • KMS koordinuje spolupráci křesťanů v rámci různorodých aktivit, jako např. Pochod pro Ježíše, národní Křesťanské konference, rozsáhlejší evangelizační shromáždění apod.
 • KMS koordinuje různé modlitební aktivity.
 • KMS vydává nejrozšířenější mezidenominační křesťanský měsíčník Život víry.
 • Skrze Nadační fond KMS křesťané podporují misionáře v zahraničí.
 • KMS je zřizovatelem Nadačního fondu překladu Bible, který koordinuje práce na novém překladu Bible. Český studijní překlad Bible vyšel v prvním vydání v roce 2009 (velké vydání s jazykovými a výkladovými poznámkami), kapesní vydání bez poznámek vyšlo v roce 2010. V současné době se pracuje na revizi překladu, konkordanci atd.
 • Nakladatelství KMS, s. r. o., distribuje křesťanské materiály, zejména knihy a audiozáznamy. Tato činnost zahrnuje i vydávání nových knih a hudebních alb.
 • KMS je subjektem, který je v kontaktu s církví i křesťanskými organizacemi v zahraničí a je užitečným prostředníkem komunikace v této oblasti.

Finanční podpora

Jsme vděční za jakoukoli formu podpory práce Křesťanské misijní společnosti. Pokud chcete na činnost KMS finančně přispět, pošlete prosím své příspěvky na účet u FIO a.s. č. 2500104331/2010.

 

Při platbě prosím pro specifikaci účelu svého příspěvku použijte následující variabilní symboly:

 • 682 100 – dar na činnost KMS
 • 682 130 – dar na Adoptuj si politika
 • 682 900 – dar na podporu vydávání Života víry
 • 682 110 – dar na aktivity KMS (plat H. Pospíšilové)
 • 682 990 – dar na redakci Života víry (plat T. Coufala a T. Dittricha)
 • 682 600 – dar na Křesťanskou konferenci
 • 682 166 – dar na Dětskou konferenci
 • 682 500 – dar na Celosvětový den modliteb
 • 682 700 – dar na kurzy Alfa
 • 682 780 – dar na rodinné kurzy (Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí, Manželství na dobré cestě aj.)
 • 682 550 – dar na službu Jana Eriksena v Čechách
 • 682 560 – dar na literaturu pro vězně

Zvláště uvítáme, budete-li KMS podporovat dlouhodobě, např. trvalým příkazem.

Časopis Život víry můžete také podpořit členstvím v Kruhu přátel ŽV – https://zivotviry.cz/pratele

Dary jsou odečitatelné ze základu daně. Dárcům rádi zašleme potřebné potvrzení pro daňové přiznání. Každému, kdo KMS během roku podpoří celkem částkou přesahující 1 000 Kč, zasíláme automaticky počátkem následujícího roku potvrzení o přijetí daru (máme-li na něj kontakt).

Předem Vám za Vaši podporu děkujeme.

 

 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu