Kolektivní členství (sbory a organizace)

 

Členem KMS se může stát také sbor nebo organizace.

Vstupem do KMS vyjadřuje daný subjekt podporu vize KMS a aktivní zapojení se do směrování KMS. Každý členský sbor nebo organizace delegují svého zástupce do Širšího výboru KMS, tento zástupce hlasuje na setkáních ŠV a je informován o činností KMS ve speciálních zprávách.

Podrobně jsou práva a povinnosti člena popsána ve stanovách KMS ZDE.


Členské sbory mají nárok na 10% slevu při nákupu knih z našeho knihkupectví, zástupce sboru v Širším výboru KMS má volný vstup na akce pořádané KMS.


V případě zájmu o členství v KMS je třeba vyplnit formulář a zaslat tím přihlášku do kanceláře KMS.

Všechny křesťanské sbory a organizace, kterým jde o prohloubení vztahů mezi křesťany, jsou k členství v KMS srdečně zváni.

 

Řekli o členství v KMS:

Vždycky mně záleželo na jednotě církve a na spolupráci křesťanů z různých denominací. Práci KMS vnímám jako významnou pomoc při budování jednoty křesťanů v naší zemi. Semináře a konference slouží nejen k povzbuzení a vzdělávání křesťanů, ale i jako místo k setkávání lidí z různých společenství. To považuji za vzácné a obohacující. Časopis Život víry také dává prostor pro názory, diskusi a pohledy z různých směrů. Další hodnotou, kterou má Samuel i KMS společnou, je důraz na šíření evangelia.

Jan Bíca, Samuel – biblická práce pro děti

 

KMS je pro nás organizací, která efektivně spojuje křesťany z různých církví a dává jim prostor se vyjádřit. A pokud máme oslovit svět okolo sebe, jednotu potřebujeme. To chceme jako sbor podporovat a u toho chceme být. Svoje členství v KMS bereme jako podpoření této činnosti, která se KMS dlouhodobě daří.

Martin Satorie, KS Horažďovice

 

Hlavní smysl, který v členství vidíme, je podpora vize KMS (praktická jednota církve a zasažení našeho národa evangeliem). Vnímáme, že členstvím jsme se stali spoluúčastníky a spolupracovníky širší Boží rodiny (přesahující rámec naší denominace), jejíž cílem je proměnit náš národ. Chceme být více vtaženi do modlitebního i praktického zápasu za naši zemi. Kromě toho byl vstup našeho společenství do KMS logickým vyústěním toho, že se řada jeho členů pravidelně akcí KMS účastní a prakticky se tak na této vizi podílí (Křesťanská konference, Mokon, příp. další semináře).

Štěpán Vašíček, pastor CB Dobruška

 

Vnímáme KMS jako organizaci, která slouží věřícím ke spolupráci na díle Páně bez denominčních limitů, přináší jim kvalitní informace a která je motivuje. Toto své původní zaměření, jež nám je blízké, si KMS drží. Spolupráci s ní prožíváme jako plodnou, přátelskou a požehnanou.

Petr Horáček, Nadace mezinárodní potřeby

 

Členy KMS jsme už dlouhá léta. Je to proto, že KMS dlouhá léta nese dobré ovoce. Zkratka KMS bývá někdy čtena: KŘESŤANÉ MOHOU SPOLUPRACOVAT. Práce KMS to dokazuje. V její práci pro církev vnímáme jednotu v různosti. Různost se odráží jak na pestrém portfoliu akcí, tak v časopisu Život víry. V obojím je dáván prostor různým pohledům z různých částí Kristova těla. Ve vší různosti je však zároveň jednota - v důrazu na praktické následování Pána Ježíše Krista, v povzbuzení k první lásce a k čerstvému vztahu s Bohem. Na práci KMS je vidět, že za ta dlouhá léta nezestárla, ani se neopotřebovala. Přináší stále nové občerstvení, povzbuzení a nebojí se ani složitých otázek a výzev dnešní doby. Děkujeme!

Michal Koťátko, starší KS Turnov
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ25703447

 


Klasická verze webu