Křesťanská konference 2019 – podrobněji

 
 
 
 

Anotace promluv na KK 2019

PŘEDNÁŠKY

Ricardo Wolf: Moc, která změnila můj život

Pocházím z italské mafiánské rodiny. Můj otec se zabil střelou do hlavy, když mi byl rok. Ve třech letech jsem ztratil i svou matku... Vyrůstal jsem u příbuzných v bohaté rodině a neměl jsem žádný nedostatek. Když jsem se ale oženil, věci se rychle změnily. Najednou nastala nouze. Jednoho dne ke mně přišel nějaký muž a řekl mi: „Vím, jak můžeš sehnat peníze. Stačí poprosit Satana a ten ti dá vše, oč si řekneš...“ Zakrátko jsem přišel k penězům – a to byl začátek mých podvodů, které mě dostaly až do vězení. Horší však bylo to, že se stále víc a víc zatvrzovalo mé srdce. Satan získal právo v mém životě panovat...

Ricardo Wolf je pastorem sboru Christuszentrum Ottendorf-Okrilla nedaleko Drážďan.

 

Hany Soryal: Uzdravení a obnova českého národa

Je odpovědností a výsadou Božího lidu působit ve svém národě, uzdravovat rány a chyby minulosti a obnovovat identitu národa, jakou pro něj Bůh zamýšlel. Otázka je, jak to udělat.

Hany Soryal ukáže, jak cesta uzdravení probíhá v Kanadě. Podělí se o své poznatky, jakým způsobem Bůh obnovuje identitu národa, a zaměří se při tom i na specifika České republiky, země ležící v srdci Evropy.

Hany Soryal je mezinárodně působící řečník, zakladatel Global Leadership Symposium. Do Česka se vrací opakovaně.

 

Karol Verčimák: Planout, ale nevyhořet

Po viac ako 20 rokoch duchovnej služby som sa dostal do stavu, že som v určitom období svojho života nedokázal čítať žiadnu kresťanskú literatúru, a dokonca ani Bibliu. Veľmi som sa v tej dobe za tento stav obviňoval a nevedel som, čo sa to deje. Až neskôr som pochopil a videl som, koľko vecí som vo svojom živote robil zo zlých motívov a hlavne z vlastných síl. Chcem hovoriť o mnohých nebezpečenstvách, ktoré na nás číhajú v našom kresťanskom živote, a o tom, ako sa vyvarovať tomu, aby sme sa dostali do stavu, keď pre nás bude kresťanský život viac povinnosťou ako radosťou.

Karol Verčimák, bývalý farář, poradce a učitel na škole vnitřního uzdravení, je zakladatelem školy Abba School v Bardejově.

 

Martin Moldan: Potřebujeme církev?

Téma konference je blízké tomu, co já osobně tento rok v církvi prožívám. Věřím, že je to „v Boží režii“. Budu se snažit ukázat, jak moc církev potřebujeme. Věřím tomu, že stav církve limituje probuzení. „Měchy“ musí být zdravé, aby je nové víno nezničilo...

Martin Moldan je biskupem AC.

 

Radek Smetana: Naplnění a znovunaplnění Duchem svatým

Chci poukázat na to, že byť je toto téma především v charismaticko-letničních církvích poměrně oblíbené, může se stát, že o něm budeme ve svých společenstvích více mluvit než je zažívat. Tím bychom se však vraceli do dob, kdy na tuto stránku díla Ducha svatého v lidských životech nebyl brán dostatečný zřetel, a vlastně bychom popírali své duchovní dědictví.

Radek Smetana je zástupcem biskupa AC a vyučujícím na VOŠMT v Kolíně.

 

Jakub Limr: Z mělčiny na hlubinu

Se zabijáky duchovního života se musela poprat každá generace. Dnešní doba má na seznamu např. přetíženost, konzum, ale také příliš času na internetu nebo s mobilem v ruce. Touha po tom, mít se dobře, přehlušuje naši touhu po Bohu. Když přijde na modlitbu nebo na Bibli, stačí nám duchovní fastfood; už ani nevíme, jak chutná hostina. Pojďme znovu objevit dávné stezky, jež vedou ke stolu, který nám Bůh prostírá před zraky nepřátel. Božím Duchem připravené cesty, které nás vyvedou z mělčiny na hlubinu.

Jakub Limr je pastorem KS Mozaika v Hradci Králové.

 

VOLITELNÉ SEMINÁŘE

 

Lubomír Ondráček: Služba – hranice a priority

V dějinách církve se životní priority měnily. Někdo říká, že jejich pořadí je Bůh – rodina – služba. Někdo zase, že Bůh – služba – rodina. A špatně končívá, pokud má někdo na prvním místě službu nebo rodinu. Co když ale ani jedno z těchto pořadí priorit není v pořádku? Jak službě, tak rodině lze věnovat 100 %, a stejně to bude málo a Bůh se nám v tom nějak ztratí. Rád bych se s účastníky semináře nad Biblí a vlastními zkušenostmi zamyslel, jak se to dá seřadit lépe.

Lubomír Ondráček je hlavním pastorem KS Praha a předsedou KMS.

 

Jiří Unger: Těžké otázky nevěřících

Jakou otázku byste za žádných okolností nechtěli od nevěřícího dostat? Stalo se vám, že jste byli nějakou otázkou zaskočeni nebo jste se v rozhovoru s nevěřícím točili v kruhu? Jakým způsobem reagoval na těžké otázky Ježíš a proč sám kladl tolik otázek? Jak mluvil s těmi, kdo ho chtěli vlákat do pasti? Jak nutil lidi přemýšlet? Jak zpochybňoval jejich názory?

Mnoho nevěřících si myslí, že na jejich otázky nemáme odpověď. Mnoho křesťanů zase neví, jak na některé otázky odpovídat, protože si je sami nikdy nepoložili. Pokud se chcete naučit přemýšlet o otázkách druhých lidí i o otázkách a odpovědích, které by je mohly nasměrovat k Bohu, je tento seminář právě pro vás.

Jiří Unger je tajemníkem České evangelikální aliance, člen CB Praha 13.

 

Miloš Kačírek: Když Bůh mluví skrze sny

Je symbolika snů jiná než symbolika např. v proroctví? Je rozdíl mezi sny ve Staré a Nové smlouvě? Má každý sen nějaký duchovní význam? Jsou mé sny výlučně jen pro mě nebo o mně? Platí úměra, že čím více snů, tím lépe? Patří sny mezi projevy Ducha podle 1. Korintským 12?

Miloš Kačírek členem sboru poradců v KS Praha.

 

Petr Kadlec: Porozumět teenagerům

Hype, flex, rekt, toxic... Že těmto slovům nerozumíte? Pak jste se nejspíš narodili před rokem 1985 a je pro vás obtížné porozumět mladé generaci. Proč tráví tolik času na mobilu? A proč nikdo z nich není venku a sedí doma za počítačem?

Petr Kadlec je lektor a laickým kazatel CB.

 

David Kafka: Modlitba stojí za to

Modlitba stojí za to! Ale musí být hluboká a opravdová. Jak na to? O tom si nejen povíme, ale také si to vyzkoušíme.

David Kafka je středoškolský učitel. Je členem AC Ústí n. L.

 

Igor Demkovskyi: Jak studovat Bibli induktivně

Hluboké studium Božího slova je pro každého křesťana nezbytné. A induktivní metoda studia Bible je jednou z nejlepších. V Janově evangeliu Ježíš říká: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.“ Budeme mluvit o tom, co to znamená být Kristovým učedníkem, i o tom, co nás pravé učednictví bude stát.

Igor Demkovskyi je absolventem biblické školy Precept Ministries International a koordinátorem její práce v ČR.

 

Petr Šimmer a Jiří Miklóš: Vyzbrojení mužů

Toužím po povstání mužů v českém Sionu. Chci jim dát své srdce, ukázat, že stojí za to následovat Pána naplno, a umožnit jim, aby zaslechli jeho hlas. Půjde hlavně o osobní službu těm, kteří budou Pánem osloveni.

Petr Šimmer je seniorem CB pro severní Čechy a členem Užšího výboru KMS.

Jiří Miklóš je pastorem sboru CNN v Nymburce.

 

Další informace a přihlášky zde: http://kk.kmspraha.cz

 

 

 

 

 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu