Úvod KMS
>
Kalendář akcí
 

Kalendář akcí

 

Den modliteb za prezidentské volby

6. ledna,
KMS
 
Pořádá: Křesťanská misijní společnost
Kontakt:

kancelar@kmspraha.cz


Přidat do Google kalendáře
 

KMS a ČEA vyzývají české křesťany, aby se 6. ledna připojili k modlitbám a půstu za prezidentské volby.
Uspořádejte ve svých městech a společenstvích modlitební shromáždění. Modlit se můžete také individuálně.

Modlitební setkání v Praze 8, modlitebna KS, Na Žertvách 23, metro B „Palmovka“, 18:00–20:00
Modlitební bloky uvedou Miloš Kačírek, Petr Kobylka a Tomáš Dittrich.

Výzva KMS a ČEA:

V době, kdy po třech čtvrtích století vypukla mezi evropskými zeměmi válka, kdy na nás doléhá energetická krize a kdy se evropské země čím dál víc zadlužují, si uvědomujeme, jak důležité je, aby byly v politice uplatňovány spravedlnost a právo. Prezidentské volby rozhodnou, jaké budeme v příštím období mít ústavní soudce a členy bankovní rady ČNB, ale také o tom, jaký signál bude ze sídla prezidenta republiky zaznívat do společnosti. Bude náš nový prezident uplatňovat předně své osobní sklony a zájmy, nebo bude příkladem čestnosti a odvahy? Bude společnost spojovat, nebo rozdělovat?

Pojďme se modlit a postit, aby z voleb vzešla osobnost, která spravedlnost a právo i prospěch občanů naší země upřednostní před svými plány a před ambicemi svých spolupracovníků. Pojďme svůj hlas v modlitbách pozvednout za to, aby se novým prezidentem stal člověk, který si bude vážit biblických hodnot a bude je uplatňovat osobně i při svém veřejném působení.

Vyzýváme české křesťany, aby se 6. ledna připojili k modlitbám a půstu za prezidentské volby. Uspořádejte ve svých městech a společenstvích modlitební shromáždění, pozvěte křesťany ze sousedních společenství a farností. Modlit a postit se můžete také individuálně. Naše země potřebuje modlitby Božího lidu!

Jaroslav Šelong, předseda Křesťanské misijní společnosti (KMS), pastor AC „Agapé“ Český Těšín

Bc. Radek Smetana, místopředseda KMS, zástupce biskupa AC

Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS, hlavní pastor KS Praha

Ing. Petr Šimmer, člen UžV KMS, senior CB pro severní Čechy

Ing. Josef Thál, člen UžV KMS, starší ECM Jihlava

Mgr. Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance (ČEA)

 National Revival Campy
27. ledna – 1. dubna
Louny, Blansko, České Budějovice, Olomouc, Zábřeh, Liberec, Pardubice, Ústí nad Labem, Hradec Králové

 
Kurzy Poutnictví - Přebývat v Božím slově
1. února – 31. března

 
KMS
kurz Alfa ONLINE (3. celorepubliková pro dospělé)
2. února – 6. dubna, 19 hod.

každý čtvrtek od 19:00 na Zoomu

 
Otevřené nebe Škola
18. února – 13. května
Praha

 
SK
Timothy Worship Centrum School 2023
20. února – 11. června
Kráľova Lehota

aktuálně otevřená registrace na příští rok!

 
40 dní s Biblí
1. března – 9. dubna

společné předvelikonoční čtení Bible

 
seminář
Impulz Basic
3. března – 2. dubna
Kolín, Brno

vzdělávání vedoucích mládeží AC

 
seminář
Otcovo srdce v Želivu
16. března – 21. března, 18 hod.
Želiv, Klášter premonstrátů Želiv 122

seminář o Boží lásce

 
KMS
30 dní modliteb za svět islámu
22. března – 20. dubna

 
Dny ticha
23. března – 26. března
Pernink u Karlových Varů, Formační a vzdělávací centrum, Karlovarská 107

 
konference
Čerpadlo 2023: Vyhoření
24. března – 26. března, 8:45 – 16 hod.
fara Sobotín, okres Šumperk

pro kazatele, vedoucí mládeží a dorostů, klubů, oddílů CB

 
konference
Jarní konference pro pracovníky s dětmi
25. března
Brno, sbor CB, Kounicova 272

 
konference
32. Konference křesťanských zdravotníků
25. března – 26. března
Brno, Biskupské gymnázium, Barvičova 85

 
Chvály spolu s kapelou ALIVE
26. března, 17 hod.
Břeclav, kostel sv. Václava, Nám. T. G. Masaryka 3117

 
Výchova jako výzva
26. března, 17 hod.
Úholičky, Náves 10, podkroví statku

tematická bohoslužba

 
Mission Hub
28. března, 11:30 – 16:15 hod.
Praha 8, DoSlova, Křižíkova 213/44, 1. patro

setkání zahraničních misionářů působících v ČR a českých vedoucích

 
Velký třesk
30. března, 18 hod.
Olomouc, sbor AC, U Podjezdu 12

Přednáška o vzniku vesmíru

 
Kurzy Poutnictví – Žít celým srdcem
1. dubna – 31. května

 
konference
Otcovo srdce (konference)
1. dubna, 9 – 21 hod.
Zlín, Kongresové centrum, náměstí T. G. Masaryka 5556

 
seminář
kurz Naděje pro děti
1. dubna – 29. dubna, 9 – 18 hod.
Praha 8, modlitebna KS, Na Žertvách 23, metro B „Palmovka“

kurz pro vedoucí dětí

 

Archiv akcí