Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na červen

Díky Bohu

 • akce smíření a rostoucí spolupráce mezi křesťany z různých církví
 • integrovaní cizinci a uprchlíci (pracující Ukrajinci, Vietnamci aj.)
 • vysoká míra bezpečí na většině území ČR

Volby, politika

 • zvolení moudrých a čestných poslanců Evropského parlamentu; neúspěch extrémistů a populistů
 • vytvoření dobré Evropské komise
 • spravedlivější politika EU vůči Izraeli
 • přenastavení energetické politiky, moudrá rozhodnutí ohledně dostavby jaderných elektráren
 • nový stavební zákon (od 1. 7.); zjednodušení všech staveb; usnadnění rychlé výstavby bydlení

Války, bezpečí a Boží ochrana

 • změna ruské politiky, ukončení války na Ukrajině
 • zmírnění antisemitských nálad ve světě; konec konfliktu v Gaze: zničení struktur Hamásu, osvobození rukojmích, obnova území, smíření
 • prozíravé řízení armády a vyzbrojování ČR i EU
 • ochrana před šířením organizovaného zločinu i před kybernetickou kriminalitou
 • školní výlety, tábory, silnice, hřiště a vodní plochy (ochrana před úrazy a úmrtími, zvláště dětí)

Sociální systém, vzdělání a věda

 • změna systému sociálních dávek a „byznysu s chudobou“
 • podpora porodnosti a vzdělanosti jako klíčových zdrojů příjmů důchodového systému
 • dostatek studentů a absolventů medicínských oborů (zajištění péče o obyvatele v budoucnu)
 • zlepšení systému hodnocení a financování české vědy

Církev

 • citlivost pro hledání Boží vůle a ochota ho poslechnout
  otevřenost pro Boží jednání (zázraky, uzdravení, vyslyšené modlitby)
 • láskyplné prostředí sborů – přívětivé vůči členům i hostům
 • služba a působení církve na veřejnosti, pozitivní vliv (evangelizace, veřejné bohoslužby, charitativní práce...
 • propojení mladých lidí v církvi pro vznik přátelství, manželství, spolupráce
 • bezpečné vztahy v křesťanských rodinách
 • noví vedoucí v církvi; odvaha starších vedoucích k předání zodpovědnosti mladším
 • růst české misie v zahraničí; letní misijní výjezdy; ochrana a zmocnění misionářů

 


Témata na květen

Díky Bohu

 • nedávné akce, které byly požehnáním (Mokon on-line, velikonoční mezidenominační shromáždění, víkend pro ženy Perla, konference s Petem Greigem aj.)
 • svoboda praktikovat a sdílet svou víru bez pronásledování
 • pokračující pokles inflace, tedy i úroků z hypoték a obsluhy státního dluhu
 • práce policie při odhalených korupčních kauzách

Politika, státní správa

 • zvolení takových kandidátů do Evropského parlamentu, kteří budou pracovat ve prospěch občanů a společnosti
 • důchodová reforma – nalezení a schválení dlouhodobě přijatelné a funkční varianty
 • bytová situace – moudrost pro samosprávy ve věci obecních bytů, efektivita výstavby; zkrácení a zjednodušení stavebních řízení
 • odmítnutí zákonů, které by vycházely vstříc nemravnosti a smrti (legalizace eutanazie, drog, redefinice manželství a rodičovství...)
 • chystaná reforma školství – její obsah i dobré provedení

Válečné konflikty, armáda

 • efektivní podpora Ukrajiny Západem; ať se nezhroutí fronta a Rusko neobsadí východní část Ukrajiny (popř. celou)
 • ochrana Izraele před nepřáteli, moudrost pro jeho vládce
 • zaujetí moudrých stanovisek Evropy/OSN k probíhajícím či hrozícím agresím (Rusko, Čína, Venezuela, Írán...)
 • rozvoj obranné síly Evropy a ČR; ochrana vojenských objektů, zbrojovek a skladů v ČR

Duševní zdraví

 • kvalitní psychologická a psychiatrická péče v ČR; rozvoj služby vnitřního uzdravení, pastorace
 • psychické zdraví dětí a mládeže – zastavení nárůstu nemocných (deprese, úzkosti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, závislosti...), dostupná pomoc (dostatek lékařů a odborníků); ať mladí nacházejí naději a smysl života v Bohu

Církev, společnost

 • poražení duchovních pevností v životě jednotlivců i národa
 • nová touha učit se naslouchat Bohu 
 • inspirace, jak prakticky projevovat lásku ve vztazích – v rodině, v církvi, ve společnosti – ať se křesťané poznají po lásce
 • ochrana křesťanských manželství a rodin
 • obnovení lásky k Bohu
 • požehnání pro dlouhodobé i krátkodobé misionáře v zahraničí

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • výrazný pokles inflace (v letech 2022–2023 dosahovala 10–18 %, nyní 2–3 %)
 • nízká nezaměstnanost
 • ČR podporuje napadenou Ukrajinu (iniciativa pro zajištění munice, pomoc uprchlíkům aj.) i Izrael

Politika, volby, EU

 • ať jsou do Evropského parlamentu zvoleni kandidáti, kteří budou pracovat ve prospěch občanů a společnosti
 • pokles antisemitismu a podpory Hamásu a radikálních islamistů
 • odhalení teroristů, mafií i cizích agentů, důsledné zakročení proti nim
 • ať politici rozumějí problémům občanů a dobře je řeší

Ekonomika

 • snížení zadlužování v ČR (na rovině veřejných rozpočtů i jedinců)
 • moudrá rozhodnutí a smlouvy týkající se dostavby elektráren, metra D, dálnic atp.
 • účelné a efektivní vyzbrojování armády
 • dobré nastavení a politické prosazení důchodové reformy
 • co nejlepší využití dotací z ČR i EU a omezení plýtvání
 • odhalování pachatelů kybernetické kriminality a podvodníků, náhrada ztrát okradeným
 • zefektivnění státních zakázek a tendrů

Zdraví

 • ať se v ČR nešíří nakažlivé nemoci (černý kašel, tuberkulóza, záškrt, HIV, žloutenka aj.)
 • růst pastorační a poradenské práce s lidmi v depresích, úzkostech atd.; obnova duševního zdraví

Církev

 • moudrost pro vedoucí i jednotlivce, čemu věnovat energii – ať nepřibývá vyhoření či zklamání
 • prohloubení vztahů mezi křesťany z různých církví a jejich spolupráce
 • ať mladí lidé nacházejí v církvi svůj domov a naději pro svůj život; pevné zakořenění mladých lidí v Kristu
 • úspěšné předávání zodpovědnosti v církvi mladším vedoucím – otevřenost pro spolupráci mezi generacemi, vzájemná úcta, pokora 
 • společné hledání toho, co je Božím záměrem do budoucna pro jednotlivá společenství (ochota opustit způsoby práce efektivní v minulosti, otevřenost pro nové výzvy a naplňování současných potřeb lidí)
 • zvěstování evangelia v naší zemi, evangelizační aktivity (Alfa, Národní probuzení, mediální projekty, charitativní práce...
 • ochrana pro křesťany v zemích s vysokou mírou pronásledování

 


Témata na březen

Díky Bohu

 • pokračující podpora Izraele a spolupráce s ním (obrana, výzkum, obchod...)
 • prosperující firmy a nízká nezaměstnanost v ČR
 • vydatné zimní srážky nezpůsobily žádné větší povodně

Politika, volby, EU

 • volby v ČR a EU – dobrá volební účast; ať lidé nepropadají pocitu, že volit nemá smysl
 • čestní lidé do vedení EU
 • ať Bůh pozvedá spravedlivé a poctivé odborníky ve všech oblastech společnosti
 • vhodné úpravy energetické, bezpečnostní i průmyslové politiky pro rozvoj EU
 • ochrana a moudrost pro křesťany, kteří jsou ve veřejných funkcích
 • personální i materiální obnova armády ČR i dalších zemí EU
 • efektivní řešení nelegální migrace, ochrany vnějších hranic EU a bezpečnostních hrozeb

Ukrajina

 • ať je zabráněno válečným zločinům a jejich pachatelé jsou odsouzeni
 • ať uprchlíci nacházejí víru a vztah s Ježíšem
 • moudrost pro politiky, jakými způsoby Ukrajinu podpořit
 • ochrana a posila pro ty, kdo tam prakticky pomáhají

Ekonomika, zdravotnictví, školství

 • vhodná regulace úrokové sazby a kurzu koruny Českou národní bankou
 • důchodová reforma ve prospěch občanů
 • rozvoj vědy, výzkumu i praktické aplikace a výroby místo „dotační ekonomiky“ a byrokracie
 • absolventi zdravotnických oborů: ať mají dobré podmínky a neodcházejí do zahraničí
 • školství: financování, reforma, dostatek učitelů i pomocného personálu

Církev, probuzení

 • nové nadšení z Ježíše a láska k němu
 • období Velikonoc jako příležitost ke zvěstování Dobré zprávy
 • odvaha, moudrost a citlivost při sdílení evangelia se spolužáky, kolegy, příbuznými, přáteli; ať přibývá obrácených a církev roste
 • otevřené, láskyplné vztahy mezi křesťany
 • předávání biblického pohledu v oblasti sexuality dětem
 • horlivá mládež, která jde naplno za Bohem
 • vysvobození a uzdravení těch, kdo zápasí s nepřijetím, závislostmi, pornografií, poruchami příjmu potravy atp.
 • ochrana křesťanských manželství, zvláště těch, která procházejí krizí; rozvoj služeb, které párům pomáhají
 • ať se Ježíš v období ramadánu dává poznat muslimům a vede je k sobě

 Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ25703447

 


Klasická verze webu