Náměty k modlitbám

 

Náměty k přímluvným modlitbám nejen za Českou republiku


Témata na červen

Díky Bohu

 • odsun sovětských vojsk v červnu 1991 (bude se připomínat jako památný den 25. 6.)
 • ČR se v posledních letech vymaňovala z vlivu Ruska a komunistické ideologie (nezvolení KSČM do parlamentu, odsun mnoha ruských agentů z ambasády...)
 • stále relativně dobře fungující ČEZ, Škoda Auto a další důležité firmy

Ukrajina, Rusko, EU

 • ať válka na Ukrajině co nejdříve skončí a nastane dlouhodobý mír
 • moudrá politika ČR i EU vůči Ukrajině i Rusku
 • strategická rozhodnutí a koordinace obranné politiky v rámci NATO a EU
 • ať vláda připraví a prosazuje dobrý program pro české předsednictví EU (od 1. 7.)

Ukrajinci v ČR

 • správně nastavené podmínky pro pobyt v ČR, příjem státní podpory, zaměstnání a školní docházku
 • ochrana příchozích před mafiemi, zneužíváním, nevraživostí, úzkostmi...
 • efektivní české služba církve pro spásu běženců, praktická pomoc, uzdravení

Ekonomika, hospodářská politika

 • ať prezident jmenuje co nejlepší členy bankovní rady ČNB
 • nastavení úrokových sazeb pro dlouhodobý prospěch občanů i firem, vhodná protiinflační opatření
 • prozíravost pro přípravu státního rozpočtu na příští rok
 • moudré vládní investice (energetika, výzkum, dopravní stavby, armáda, strategické rezervy) i úspory
 • ať fungují dodavatelské řetězce a firmy udrží či obnoví svoji činnost
 • růst energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR

Zemědělství, příroda

 • dostatek srážek a spodní vody v krajině
 • dobrá úroda obilí, zeleniny, brambor, ovoce...
 • šetrné, efektivní využívání zemědělské půdy
 • obnova a ochrana flóry i fauny (mj. včelstev)
 • ochrana ČR před požáry, povodněmi, přemnoženými škůdci a jinými pohromami

Církev

 • růst horlivosti pro Boží království, ochota k oběti
 • ať přibývá vyslyšených modliteb a tělesných i duševních uzdravení
 • celospolečenská změna hodnot a myšlení; pozitivní vliv křesťanů na okolí; moudrá, pokojná komunikace s odpůrci
 • požehnání a ochrana pro zahraniční misionáře i pro ty, kdo je podporují
 • obnova a nové naplnění křesťanských manželství, rodinných i přátelských vztahů
 • ať jsou křesťané šiřiteli pokoje a žehnání, ne strachu a reptání

 

Témata na květen

Díky Bohu

 • zlepšení epidemické situace – po dvou letech mohli křesťané slavit Velikonoce společně, opět jsou možné „normální“ bohoslužby a akce
 • vlna milosrdenství a praktické pomoci Ukrajincům – církev na mnoha místech projevila značnou akceschopnost
 • jednotný postoj většiny politiků k pomoci pro uprchlíky; aktivní, rozhodný přístup vlády

Ukrajina, uprchlíci

 • brzký konec války na Ukrajině, co nejméně obětí
 • nastolení dlouhodobého míru v oblasti (zdar pro diplomatická jednání, moudrost pro vyjednavače)
 • obnova ukrajinské ekonomiky a zemědělství (export obilí z Ukrajiny a z Ruska je klíčový pro mnoho zemí, zvláště v Africe a na Blízkém východě – hrozí hladomor)
 • moudrost pro politiky, jak co nejlépe pomáhat Ukrajině i Ukrajincům v ČR
 • správná rozhodnutí a ochrana pro ty, kdo distribuují pomoc na Ukrajině i u nás
 • požehnání pro uprchlíky v ČR – úleva od stresů, vnitřní uzdravení, praktická péče, zapojení do škol a zaměstnání, soužití se sousedy...
 • ať jsou Ukrajinci požehnáním pro ČR i svojí vírou a modlitbami a šíří tu Boží království
 • efektivní evangelizace a služba běžencům
 • ochrana před případnými nepřátelskými agenty mezi uprchlíky, jejich odhalení a vyhoštění

Volby, politika

 • vhodní kandidáti do podzimních voleb 2022 (komunální zastupitelstva a třetina senátu) i pro volbu prezidenta (počátek roku 2023)
 • ať se nepoužívá nenávist a závist vůči uprchlíkům jako nástroj politického boje
 • příprava na české předsednictví EU (druhé pololetí letošního roku)

Ekonomika, zemědělství

 • moudrá rozhodnutí politiků a ekonomů v době rostoucí ekonomické krize
 • výrazné zrychlení výběrových řízení na velké investice, stavby a silnice
 • ochrana a dobré využití přírodních zdrojů včetně vody, půdy a lesů
 • dostatek dešťů, dobrá letošní úroda

Církev

 • ať církve nevymírají, nestagnují, ale rostou – ať jsou místem, kde se lidé setkávají s Bohem a zakoušejí proměnu života
 • růst schopnosti oslovovat nevěřící; ať nově obrácení najdou v církvi zázemí, pevné vztahy i místo ke službě
 • zmocnění mladé generace a její zapojení do služby i do vedení
 • nová milost a posila pro české misionáře v zahraničí, jejich rodiny a podpůrné týmy – ať Boží dílo kolem nich zdravě roste

 


Témata na duben

Díky Bohu

 • vlna soucitu, darů a praktické pomoci pro Ukrajince v jejich zemi i v ČR
 • jsme dostatečně bohatí, abychom mohli přispět lidem v nouzi
 • velká míra jednoty církve, politiků i většiny národa proti ruské válce na Ukrajině a pro zavedení sankcí
 • ústup pandemie covidu – klesající počty nákaz a úmrtí

Ukrajina, Rusko

 • ochrana Ukrajiny, nadpřirozené Boží zásahy; ukončení války a obnova země i národa
 • ať na Ukrajině umírá a trpí co nejméně lidí
 • ať nejsou použity zbraně hromadného ničení a válka se nerozšíří do dalších zemí
 • ať Bůh soudí největší pachatele zla a zastaví je; milost k pokání pro ty, kdo zlo podporují
 • moudrost pro vyjednavače Ukrajiny i Ruska a další diplomaty
 • vysvobození Rusů z moci zlých vládců, dezinformací a strachu

Uprchlíci, sociální sféra

 • ochrana běženců před zneužíváním, okrádáním, mafiemi i projevy nenávisti a nesnášenlivosti
 • vhodné ubytování, pracovní příležitosti i společenské zapojení
 • integrace dětí a mladých lidí do školní výuky a kolektivů; ať je pro ně pobyt v ČR pokojný a požehnaný
 • kvalitní pastorační, psychologická i lidská podpora potřebných Ukrajinců i Čechů ze strany státních institucí, církví i neziskových organizací
 • ochrana sociálně slabých před krizí a chudobou, moudrá sociální politika, fungující nevládní sektor i církevní služba potřebným

Ekonomika, příroda, zemědělství

 • co nejmenší růst inflace, ceny paliv a energií
 • rychlá výstavba dalších zdrojů energie (atomové, vodní elektrárny) i napojení na alternativní zdroje ropy a zemního plynu
 • dostatek jarních srážek, aby se nevrátilo zemědělské sucho
 • ať Bůh dá vzrůst tomu, co bylo zaseto, a země přinese dobrou úrodu

Církev

 • ať křesťané odvážně, srozumitelně a láskyplně předávají Dobrou zprávu ve svém okolí
 • posila pro ty, kdo se věnují diakonické službě
 • rozvoj místní evangelizační práce i zahraniční misie
 • růst modlitební služby i praktického používání duchovních darů
 • požehnání pro chystané křesťanské semináře, konference, předvelikonoční evangelizace a další akce

 


Témata na březen

Díky Bohu

 • zlepšení epidemické situace
 • zmenšení plánovaného schodku státního rozpočtu na letošní rok o zhruba 100 miliard

Politika, ekonomika

 • ať politici pracují v první řadě ve prospěch celé ČR, ne své strany, svých známých či zahraničních „hráčů“
 • moudrá rozhodnutí vlády a parlamentu ohledně rodinné politiky
 • omezení a zjednodušení státní správy
 • omezování zbytečného plýtvání, dotací, byrokracie a proinflačních tendencí
 • zpomalení zadlužování ČR a co nejefektivnější financování rostoucího státního dluhu
 • restart podniků i celých odvětví zasažených pandemií covidu-19; pomoc rodinám, zejména samoživitelkám
 • moudrost a rozhodnost pro vládu, správné smluvní zadání všech potřebných velkých zakázek (atomové elektrárny, armádní zakázky, dopravní stavby...)
 • vhodní kandidáti pro volbu prezidenta (počátek roku 2023) i do podzimních voleb 2022 (komunální zastupitelstva a třetina senátu)

Církev

 • abychom nevynášeli absolutní soudy a neútočili na druhé
 • Boží vedení pro křesťany, jak oslovovat svá města, aby do sborů přicházeli noví lidé
 • růst osobní služby lidem, kteří do církve (ještě) nechodí
 • ať Bůh vyslýchá modlitby věřících, ať vidíme jeho divy, žasneme nad jeho dobrotou a víc mu věříme
 • milost a přijetí pro různě „problematické“ mladé lidi
 • posílení manželských vztahů, moudrost do řešení konfliktů a ochota hledat smíření
 • požehnání pro aktivity, které pomáhají budovat zdravá manželství (Příprava na manželství, Manželské večery, Národní týden manželství aj.), a jejich další růst
 • pronásledovaní křesťané ve světě

Šíření evangelia

 • odvaha vyznávat svou víru před nevěřícími
 • děti v nevěřících rodinách, v dětských domovech – aby se setkali s dobrou zprávou o Ježíši
 • muslimové – aby se jich Bůh dotýkal během ramadánu
 • Rádio 7 – ať digitální vysílání (DAB+) osloví nové posluchače a mnozí z nich vydají svůj život Bohu; posila a inspirace pro redaktory, moderátory a autory pořadů

 

Převzato z časopisu
Život víry, kde tyto náměty pravidelně vycházejí.

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ 25703447

 


Klasická verze webu