O KMS – podrobnější informace

 

Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice. Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku 1990.

KMS spojuje křesťany z mnoha církví, včetně nedenominačních společenství. V současné době ji tvoří kolem 50 sborů evangelikálního směru z několika církví a několik křesťanských organizací. KMS je financována z dobrovolných darů a příspěvků sborů i jednotlivců, kteří vidí její práci jako potřebnou, a proto ji podporují. Od roku 1993 je KMS členem Evangelické aliance v České republice.

Základní vizí poslání KMS je vytvoření prostoru, na kterém se může zcela prakticky uskutečňovat spolupráce mezi křesťany z různých církví. KMS se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení českého národa. Ačkoli je oblast misie přímo v názvu KMS, věříme, že tento úkol je především práce a zodpovědnosti místních sborů. Misii a šíření evangelia v ČR KMS přímo podporuje organizací akcí s veřejným kázáním evangelia, různými semináři apod., avšak v žádném případě si neusurpuje jakoukoli exkluzivní roli v této oblasti. Misie v zahraničí se uskutečňuje prostřednictvím Nadačního fondu KMS.

KMS sdružuje křesťany, kteří ctí Bibli jako Boží slovo a kladou důraz na praktický život podle něj.

Veškeré aktivity vyplývají z uvedeného poslání KMS. KMS si v prostředí církve nepřivlastňuje vedoucí úlohu, ale je zde proto, aby pomáhala naplňovat společné cíle křesťanů v České republice.

 • KMS koordinuje spolupráci křesťanů v rámci různorodých aktivit, jako např. Pochod pro Ježíše, národní Křesťanské konference, rozsáhlejší evangelizační shromáždění apod.
 • KMS koordinuje různé modlitební aktivity.
 • KMS vydává nejrozšířenější mezidenominační křesťanský měsíčník Život víry.
 • Skrze Nadační fond KMS křesťané podporují misionáře v zahraničí.
 • KMS je zřizovatelem Nadačního fondu překladu Bible, který koordinuje práce na novém překladu Bible. Český studijní překlad Bible vyšel v prvním vydání v roce 2009 (velké vydání s jazykovými a výkladovými poznámkami); kapesní vydání bez poznámek vyšlo v roce 2010. V současné době se pracuje na revizi překladu, konkordanci atd.
 • Nakladatelství KMS, s. r. o., distribuje křesťanské materiály, zejména knihy a audiozáznamy. Tato činnost zahrnuje i vydávání nových knih a hudebních alb.
 • KMS je subjektem, který je v kontaktu s církví i křesťanskými organizacemi v zahraničí a je užitečným prostředníkem komunikace v této oblasti.

Finanční podpora

Jsme vděční za jakoukoli formu podpory práce Křesťanské misijní společnosti. Pokud chcete na činnost KMS finančně přispět, pošlete prosím své příspěvky na účet u FIO a.s. č. 2500104331/2010.

 

Při platbě prosím pro specifikaci účelu svého příspěvku použijte následující variabilní symboly:

 • 682 100 – obecný dar na činnost KMS
 • 682 110 – dar na aktivity KMS (plat H. Pospíšilové)
 • 682 900 – dar na podporu vydávání Života víry
 • 682 990 – dar na redakci Života víry (plat T. Coufala, L. Vlasákové a T. Dittricha)
 • 682 600 – dar na Křesťanskou konferenci
 • 682 166 – dar na Dětskou konferenci
 • 682 500 – dar na Celosvětový den modliteb
 • 682 700 – dar na kurzy Alfa
 • 682 780 – dar na rodinné kurzy (Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí, Výchova teenagerů aj.)
 • 682 130 – dar na Adoptuj si politika
 • 682 550 – dar na službu Jana Eriksena ve věznicích
 • 682 560 – dar na literaturu pro vězně

Zvláště uvítáme, budete-li KMS podporovat dlouhodobě, např. trvalým příkazem.

Časopis Život víry můžete také podpořit členstvím v Kruhu přátel ŽV – https://zivotviry.cz/pratele

Dary jsou odečitatelné ze základu daně. Dárcům rádi zašleme potřebné potvrzení pro daňové přiznání. Každému, kdo KMS během roku podpoří celkem částkou přesahující 1000 Kč, zasíláme automaticky počátkem následujícího roku potvrzení o přijetí daru (máme-li na něj kontakt).

Předem Vám za Vaši podporu děkujeme.

 

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu