Užší výbor KMS

 

Ing. Lubomír Ondráček

do listopadu 2019 předseda KMS, od listopadu 2019 tajemník KMS, pastor KS Praha

 

Jaroslav Šelong

od listopadu 2019 předseda KMS, pastor AC Agapé Český Těšín

 

Bc. Radek Smetana, M. A.

od dubna 2019 člen UžV, od května 2019 místopředseda KMS, zástupce biskupa AC

 

Lukáš Mixánek

od listopadu 2023 člen UžV, sbor My Father's house v Turnově 

 

Petr Fialka

od listopadu 2023 člen UžV, pastor KS Klatovy

 

Štěpán Vašíček, DiS.

od listopadu 2023 člen UžV, sbor CB, kazatel stanice Dobruška

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ25703447

 


Klasická verze webu