Zaměstnanci KMS

 

 

Ing. Lubomír Ondráček, tajemník KMS
a jednatel Nakladatelství KMS,
v KMS od r. 1991

 • Zodpovědnost: ekonomika
 • Sbor: KS Praha (je hlavním pastorem sboru)

 

Tomáš Růžička, vedoucí kanceláře KMS
(částečný úvazek),
v KMS od r. 2024

 • Zodpovědnost: organizační zajištění
  akcí KMS
 • Sbor: Církev víry Milost Praha

 

Lenka Zimová, administrace,
v KMS od r. 1997

 • Zodpovědnost: administrace a distribuce
  časopisu, inzerce, mzdová účetní
 • Sbor: CB Praha 1

 

Věra Ondráčková, distribuce
(částečný úvazek), v KMS od r. 2004

 • Zodpovědnost: distribuce knih,
  správa knihkupectví
 • Sbor: KS Praha

 

Klára Louthanová, technické práce
(částečný úvazek), v KMS od r. 2023

 • Zodpovědnost: technická výpomoc,
  správa sociálních sítí

 

Alena Bártová, DiS. administrativa
(částečný úvazek), v KMS od r. 2023

 • Zodpovědnost: administrativní práce
 • Sbor: KS Praha

 

Jiřina Homolková, účetní
(OSVČ), v KMS od r. 2024

 • Zodpovědnost: vedení účetnictví pro KMS,
  Život víry a nakladatelství KMS
 • Sbor: KS Praha

 

Mgr. Tomáš Coufal, šéfredaktor časopisu Život víry,
v KMS od r. 2002

 • Zodpovědnost: organizační a ediční zajištění
  časopisu,  redakční práce, korektury
 • Sbor: KS Praha

 

Mgr. Kateřina Coufalová, redaktorka
časopisu Život víry a Nakladatelství KMS
(částečný úvazek), v KMS od června 2020

 • Zodpovědnost: autorka článků,
  redakční práce, korektury
 • Sbor: KS Praha

 

Mgr. Jitka Evanová, redaktorka časopisu Život víry
(částečný úvazek), v KMS od r. 2022

 • Zodpovědnost: autorka článků
 • Sbor: CB Praha 13

 

Ing. arch. Tomáš Dittrich, redaktor časopisu Život víry
(částečný úvazek), v KMS od r. 1990

 • Zodpovědnost: autor článků,
  redakční práce, modlitební koordinátor
 • Sbor: KS Praha (je pastorem reg. Palmovka)

 

Olga Hrdinová, grafička
(OSVČ), v KMS od r. 2023

 • Zodpovědnost: sazba časopisu a knih,
  technická spolupráce na tvorbě časopisu
 • Sbor: KS Praha

 

Mgr. Veronika Filipová, vedoucí kanceláře kurzů
Alfa v ČR

 • Zodpovědnost: koordinace a propagace kurzů,
  kontakty se zahraničím
 • Sbor: ŘKC Praha-Hostivař

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ: 539147
DIČ: CZ00539147

Účet: 2500104331/2010

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

Facebook KMS

Obchodní podmínky
e-shop: Nakladatelství KMS, s.r.o.
Primátorská 41
180 00 Praha 8
IČ 25703447
DIČ CZ25703447

 


Klasická verze webu