Individuální členství

 
 

Individuálním členem KMS se může stát každý křesťan starší 18 let, který závazně žije v konkrétním společenství některé církve.

Členství je vždy na kalendářní rok. O přijetí či nepřijetí kandidáta na členství rozhoduje Užší výbor KMS. Vyplňte prosím přihlášku, kterou je možno si stáhnout ve formátu DOC zde zašlete nám ji buď poštou na adresu KMS, Primátorská 41, 180 00 Praha 8, nebo jako přílohu e-mailem na adresu pospisilova@kmspraha.cz. Na tuto adresu směřujte i své případné dotazy.

Po schválení Vaší přihlášky Užším výborem KMS Vám sdělíme Vaše členské číslo, a tím i údaje pro zaplacení členského příspěvku (tj. variabilní symbol, viz níže). Po zaplacení příspěvku dostanete legitimaci individuálního člena KMS platnou v jednom kalendářním roce.

Platbu členského příspěvku prosím provádějte na náš účet číslo 400511563/0300. Jako variabilní symbol pro platbu užijte prosím číslo, skládající se z čísla 684, Vašeho čísla individuálního člena (viz průkazka individuálního člena) a roku, na který příspěvek platíte. (Příklad: Vaše číslo je 936 a platíte na rok 2019, variabilní symbol bude tedy 68493619).

 

Výhody individuálního členství v KMS:

Varianta A - členský příspěvek 500 Kč/rok

  • možnost hlasovat na setkání Širšího výboru KMS
  • zasílání informací z KMS o chystaných akcích a Životě víry na váš e-mail
  • 10 % sleva na zboží v distribuci Nakladatelství KMS, s. r. o. zakoupené na akcích pořádaných KMS (u prodejního místa KMS)

Varianta B - členský příspěvek 900 Kč/rok

  • jako varianta A
  • + bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec)

Varianta C - členský příspěvek 1000 Kč/rok

  • jako varinta A
  • + bezplatný vstup na všechny akce KMS v daném kalendářním roce (neplatí pro ubytování a stravu)

Varianta D - členský příspěvek 1500 Kč/rok

  • jako varianta C
  • + bezplatné zasílání jednoho ročníku Života víry (leden–prosinec)

 

Stanovy KMS je možno nalézt zde (zobrazit).

 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

 

Obchodní podmínky

tel.: 284 841 922
e-mail: info@kmspraha.cz

IČ: 539147
DIČ: CZ00539147


Klasická verze webu